Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Domin, M., Inštitút kontrasignácie aktov hlavy štátu. Osobitne v podmienkach ústavného systému Slovenskej republiky.

Domin, M., Inštitút kontrasignácie aktov hlavy štátu. Osobitne v podmienkach ústavného systému Slovenskej republiky.
Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2015, 148 strán, ISBN 978-80-7160-377-1.
Mgr.
Klaudia
Bederková
Doktorandka Právnickej fakulty UK, Bratislava.
Ústavnoprávny inštitút kontrasignácie aktov hlavy štátu je od prijatia druhej novely ústavy v roku 1999 prítomný aj v ústavnom systéme Slovenskej republiky. Napriek tomu, že problematika postavenia a uplatňovania právomocí hlavy štátu sa v poslednom období stala vzhľadom na aktuálne spoločensko - právne reálie široko diskutovanou, inštitút kontrasignácie hlbšej akademickej pozornosti doposiaľ unikal. Veľmi tematicky tak v roku 2015 autor prichádza s originálnym spracovaním diela
Inštitút kontrasignácie aktov hlavy štátu. Osobitne v podmienkach ústavného systému Slovenskej republiky
. Systematické a komplexné spracovanie témy v monografickej podobe v slovenskej odbornej literatúre až doposiaľ absentovalo.
Inštitút kontrasignácie aktov hlavy štátu je typický pre ústavné systémy s parlamentnou formou vlády. Autor vedie
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).