Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Domin, M.: Volebné právo a volebné systémy. Druhé, aktualizované a prepracované vydanie. Bratislava: Wolters Kluwer, 2021, 444 s. ISBN 978-80-571-0369-1.

Volebné právo patrí do prvej generácie ľudských práv, konkrétne sa zaraďuje medzi politické práva. Je zakotvené v Ústave Slovenskej republiky, pričom je mu venovaný čl. 30. Volebné právo však nie je len právo voliť, ale aj právo byť volený. Práve preto sa rozlišujú dva druhy volebného práva, a teda volebné právo aktívne a pasívne. Voľby sa pre laickú verejnosť zvyčajne začínajú odovzdaním hlasu a končia čakaním na vyhlásenie volebných výsledkov. Volebný proces však siaha omnoho ďalej. Celý proces, od registrácie kandidátov, resp. kandidátnych listín, volebnú kampaň, priebeh hlasovania, sčítavanie hlasov a prerozdeľovanie mandátov, prípadné konanie o volebnej sťažnosti, sú fázy, ktoré je potrebné poznať a chápať nielen pre študentov Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ale v ideálnom prípade pre celú spoločnosť.
Autor recenzovanej publikácie dôsledne delí a usporadúva matériu, predovšetkým so zreteľom na skutočnosť, že aj podľa jeho vyjadrenia ide predovšetkým o učebnicu pre študentov Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, konkrétne predmetu volebné právo a volebné systémy. Autor je zároveň gestorom menovaného predmetu, čo dodáva publikácii osobitý význam aj z dôvodu, že do publikácie mal možnosť zapracovať a viac ozrejmiť tie časti matérie, ktorá spôsobuje študentom najväčšie problémy.
Dôvodov na vydanie druhého vydania publikácie je viacero. Ako aj sám autor píše, viedli ho k tomu nielen akademické dôvody, pod čím je možné chápať práve spomínané dotazy študentov, ale aj vývoj slovenského volebného práva. Autor osobitne spomína rozhodovaciu činnosť Ústavného súdu SR, keďže ústavným zákonom č. 422/2020 Z.z. bol zriadený Najvyšší správny
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).