Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Domin, M., Volebné právo a volebné systémy.

Domin, M., Volebné právo a volebné systémy.
Bratislava: Wolters Kluwer v spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislave, 2017, 411 strán. ISBN: 978-808168634-4 (Wolters Kluwer s. r. o.). ISBN: 978-80-7160-438-9 (Právnická fakulta UK).
Mgr.
Lajos
Mészáros
Externý doktorand Katedry ústavného práva, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.
Takmer pred dva a pol tisíc rokmi si položil dodnes aktuálnu otázku Aristoteles: ako usporiadať štát, aby mohol zabezpečiť svojim občanom vonkajšie podmienky
"najvýznamnejšieho dobra?"
1) Túto otázku však nemožno len všeobecne zodpovedať (aj on ju vzťahoval na dobové mestské štáty), pretože neexistuje ideálne štátne, ústavné zriadenie. Po viac ako dvetisíc ročných historických skúsenostiach sa na začiatku XXI. storočia, parafráza aristotelovskej otázky môže znieť: aké štátne zriadenie, resp. vládna forma je najmenej zlá, ktoré ústavné zriadenie je spôsobilé najviac odolať prisvojeniu si moci a dokáže najviac garantovať ľudské práva? Tieto kritériá sa zrodili v období osvietenstva a po druhej svetovej vojne sa stali základom západných ústavných demokracií, na ktorých fungovanie majú nesporne kľúčový vplyv
voľby
. Ak poukazujeme na ústavné demokracie, máme na mysli moderné demokracie napr. v
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).