Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Drgonec, J., Ochrana ústavnosti Ústavným súdom Slovenskej republiky.

Drgonec, J., Ochrana ústavnosti Ústavným súdom Slovenskej republiky.
Bratislava, Eurokódex, s.r.o., 2010, 416 strán, ISBN: 978-80-89447-25-1
Prof. Dr. h.c. JUDr.
Jaroslav
Chovanec
CSc.
člen Katedry právnych a humanitných vied Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave
Recenzovaná
monografická práca je aktuálna
, a to najmä z dvoch dôvodov:
po prvé
, je to práca publikovaná prvá tohto druhu v Slovenskej republike a
po druhé
, je veľmi potrebná a užitočná pre spoločensko-politickú a ústavnú prax, a to nielen pre právnikov - sudcov, advokátov a ich koncipientov, ale i pre študentov právnických fakúlt. Okrem toho môže poslúžiť i tým, ktorí prídu do styku s Ústavným súdom Slovenskej republiky prostredníctvom ústavnej sťažnosti v súvislosti s porušením ich základných ľudských a občianskych práv a slobôd. Monografická práca (publikácia) z hľadiska štruktúry sa skladá z úvodu, šiestich kapitol, záveru a troch príloh.
Autor v úvode poukazuje na skutočnosť, že touto prácou nadväzuje na svoju predchádzajúcu prácu
Konanie pred ústavným súdom Slovenskej republiky
(Šamorín: Heuréka, 2008). Zdôrazňuje, že ho priviedol k tomu rozdiel v predpokladanom okruhu čitateľov.
Konanie pred Ústavným súdom Slovenskej republiky
bolo určené predovšetkým študentom právnických fakúlt. Autor očakáva čitateľov recenzovanej práce i v radoch vysokoškolských učiteľov zaoberajúcich sa ústavným právom a teóriou práva, ale aj sudcov, prokurátorov a advokátov, ktorí pri výkone povolania prichádzajú do styku s aplikovanou ochranou ústavnosti. Potenciálnych čitateľov, ktorých záujem by očividne privítal, vidí aj v novinároch a politických komentátoroch, ktorí sa k ochrane ústavnosti vyjadrujú pre verejnosť (s. 10 - 16).
Jednotlivé kapitoly publikácie sú nasledovné: 1. kapitola
Pokusy na skusy alebo hľadanie podoby
(s. 17 - 48), 2. kapitola
Právomoc ústavného súdu Slovenskej republiky
(s. 49 - 72), 3. kapitola
Sudcovia, orgány ústavného súdu a organizačné zabezpečenie ich činnosti
(s. 7
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).