Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Drgonecová, J., Spotrebiteľské právo v Slovenskej republike a Európskej únii.

Drgonecová, J., Spotrebiteľské právo v Slovenskej republike a Európskej únii.
Saniorín, Heuréka 2007, 576 strán.
JUDr.
Eduard
Bárány
DrSc.
Stará zásada právnych poriadkov civilizovaných krajín, že právo má chrániť slabšieho, ožíva v pozadí spotrebiteľského práva, ktorého zmyslom je chrániť spotrebiteľa ako slabšiu stranu právneho vzťahu voči predávajúcemu ako poskytovateľovi služby. Autorka už v Úvode pripomína, že slabšie postavenie spotrebite ľa nemusí byť majetkové. Spotrebiteľom môže byť boháč a podnikateľom poskytujúcim služby obuvník, ale podstata prevahy predávajúceho je informačná. O predávanom tovare či službe vie oveľa viac ako sa druhá strana môže dozvedieť. Spotrebiteľské právo je teda konfrontované so situáciou informačnej spoločnosti, kde sú informácie najvýznamnejším zdrojom moci aj s problémom veľkých nerovností subjektov súkromnej moci.
Úvod obsahuje koncepčné východiská a snáď i resumé knihy. Spotrebiteľské právo sa podľa zdôvodneného názoru Mgr. Ing. J. Drgoncovej vyvíja smerom ku právnemu odvetviu stojacemu na rozmedzí súkromného a verejného práva.
Okrem Úvodu sa práca skladá zo 4. Častí a 9. kapitol, pričom posledná časť sa nečlení na kapitoly. Veľmi podrobné, 5- až 6-stupňovité členenie textu uľahčuje prehľad v rozsiahlejšej a zložitej problematike, ale sťažuje sledovanie myšlienkovej línie výkladu.
I. Všeobecná časť začína kapitolou Ochrana spotrebiteľa v práve Európskych spoločenstiev a Európskej únie. Prekvapenie z jej zaradenia do čela knihy ustúpi po prečítaní, lebo koncepčné východiská právnej ochrany spotrebiteľa obsahuje únijné právo, a teda sú i najlepšie objasniteľné pri jeho výklade. Úprava v práve EÚ a jej vzťah so slovenským právnym poriadkom autorka vysvetľuje "u pozícii" práva EU, ale zo zorného uhla Ústavy SR je tento vzťah asi odlišný. Skutočne kvalitne je opísaná úroveň primárneho (ústavného?) práva ĽÚ.
Už tu čitateľa zarazia neobvyklé citácie celých normatívnych aktov EÚ, ktoré vlastne upozorňujú, že ide o publikáciu určenú nielen na súvislé prečítanie, ale aj ako referenčný zdroj pri hľadaní odpovedí na právne otázky.
Rozsiahle citácie platného práva dopĺňajú stručný
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).