Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Ďurica, M., Základy konkurzného práva. 1. vydanie. Zvolen: BRATIA SABOVCI, s.r. o., 2009, 254 strán

Ďurica, M., Základy konkurzného práva. 1. vydanie. Zvolen: BRATIA SABOVCI, s.r. o., 2009, 254 strán
Mgr. Ing.
Andrea
Oreničová
Interná doktorandka na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach
Téma konkurzu a reštrukturalizácie je v dnešnej dobe hospodárskej krízy, ako aj prebytku tovarov a služieb, spätá s aktuálnym chodom života spoločnosti. O to významnejšie do popredia záujmu študentov práva, podnikateľov, občanov, ale aj samotných právnikov zasahuje práve potreba získania a prehlbovania znalosti o problematike konkurzného práva.
Doc. JUDr. Milan Ďurica, PhD.,
pôsobí ako vedúci oddelenia obchodného, hospodárskeho a finančného práva na katedre súkromného práva Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Okrem toho doc. Ďurica pôsobí aj ako sudca Krajského súdu v Banskej Bystrici a v neposlednom rade patrí k jedným z najrenomovanejších odborníkov v oblasti konkurzného práva.
Vďaka jeho úsiliu sa k nám dostáva jedna z
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).