Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Eliáš, K. (ed.), Svoboda, Emil: Poutník za hranice pozitivistických kruhu.

Eliáš, K. (ed.), Svoboda, Emil: Poutník za hranice pozitivistických kruhu.
Výbor z díla. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, 676 s. ISBN 978-80-7998-007-6.
Doc. JUDr.
Jozef
Vozár
CSc.
Ústav štátu a práva SAV, Bratislava.
V máji roku 2018 mi bola doručená krásna kniha aj s venovaním. Za exkluzívnou väzbou sa skrýva aj exkluzívny obsah. Jeden z najvplyvnejších českých civilistov tohto obdobia K. Eliáš predostrel čitateľovi život a dielo neoprávnene zabúdaného významného civilistu v prvej polovici 20. storočia - Emila Svobodu. Ako uvádza sám editor tejto publikácie, Emil Svoboda si zaslúži uznanie nielen ako pozoruhodný právnik, ale aj ako človek idúci vlastnou cestou. Vždy sa niečím vymykal, napriek tomu sa neustále snažil byť užitočným pre študentov a Československú republiku.1)
Eliášov osobitný vzťah k E. Svobodovi je podmienený jeho hlbokým poznaním Svobodovho diela, právnického myslenia, ktoré je mu veľmi blízke. Recenzovanú publikáciu rozdelil editor do troch častí. V prvej časti analyzuje život a diela Emila Svobodu, druhá časť obsahuje zoznam diel Emila Svobodu. V tretej časti monografie sú štúdie a články, ktoré publikoval Emil Svoboda a mnohé z nich sa už ani nenachádzajú v knižniciach. Ide o tieto diela:
I.
Spravedlnost a právo (Demokracie jako názor na život a svét, 1917)
II.
O studiu právním (Človék a společnost, 1914)
III.
Ideové základy občanského práva (1936)
IV.
Vúle vnitrní a vúle projevená právním činem (1911)
V.
Problém vúle v rakouském právu dédickém (Právník, 1912)
VI.
O vécných právech k véci cizí (1925)
VII.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).