Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

František Šamalík, Ústava sevřená v protikladech restaurace.

František Šamalík, Ústava sevřená v protikladech restaurace.
Brno: DOPLNĚK, 2008, 164 strán
Jozef
Beňa
Právnická fakulta UK, Bratislava Katedra právnych dejín
Ján
Macej
Právnická fakulta UK, Bratislava Katedra právnych dejín
Recenzovaná publikácia predstavuje úvahu nad možnými aplikáciami ústavných princípov právneho štátu na politickú a spoločenskú situáciu na začiatku 21. storočia v českej spoločnosti, ako aj v európskom a celosvetovom kontexte. Ako to už pri úvahách býva, predstavujú myšlienkové postrehy a postoje autora na zvolenú tému, pri ktorej čerpá zo získaných vedomostí a prežitých skúsenosti. A ak je autorom uznávaný profesor teórie a štátu práva, odborník v oblasti politológie, štátovedy, teórie a sociológie práva, niet tu obáv o nedostatok zaujímavých, podnetných, či niekedy aj kontroverzných myšlienok, ktoré vedú čitateľa k hlbšiemu skúmaniu predmetnej otázky.
V úvodnej kapitole autor jasne označuje, aký cieľ si kladie, ako aj dôvod publikácie svojho diela. Tým je politická situácia v Českej republike, ktorá vznikla v dôsledku volebného výsledku v roku 2006 a v rámci ktorej vidíme reflexiu autora nad základnými princípmi konštitucionalizmu a ich uplatnením na aktuálne spoločensko-politické otázky. Podrobnejšie sa tejto problematike venuje v predposlednej kapitole, ktorá predstavuje jadro toho, na čo chcel autor vo svojom diele prakticky poukázať.
Obsah tejto publikácie je následne rozvrhnutý do siedmich kapitol, v rámci ktorých pri prvom pohľade nenachádzame akúsi systematiku, ale ktoré pri podrobnejšom štúdiu ukazujú autorove myšlienkové bohatstvo a široký vedomostný prehľad skúmanej problematiky. Jednotlivé kapitoly predstavujú samostatné celky. Sú však poprepájané základnými tézami, ktoré autor priamo alebo nepriamo rozoberá v celom texte úvahy. Vedomostný záber autora v niektorých prípadoch môže čitateľa miasť, ale pri sú streden
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).