Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Gerloch, A., Beran, K. a kol., Funkce a místo právní odpovědnosti v recentním právu. Praha: Nakladatelství Leges, 2014, 272 strán

Gerloch, A., Beran, K. a kol., Funkce a místo právní odpovědnosti v recentním právu. Praha: Nakladatelství Leges, 2014, 272 strán
Ondřej
Urban
V edici teoretik nakladatelství Leges vyšla koncem roku 2014 kniha s názvem, který mnoho pozornosti neupoutá. O tom, proč publikace se strohým titulem
Funkce a místo právní odpovědnosti v recentním právu
stojí za otevření, a to nejen právními teoretiky, ale i ostřílenými praktiky, pojednám na následujících řádcích.
Tým katedry teorie práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, vedený Alešem Gerlochem a Karlem Beranem a skládající se nejen z učitelů, ale i studentů doktorského a magisterského studijního programu, čtenáři přináší jedinečný pohled na institut právní odpovědnosti. Monografie o rozsahu 272 stran v devíti kapitolách, systematicky rozdělených do části obecné a zvláštní, autoři analyzují různé formy právní odpovědnosti a předkládají závěry, které nutí k zamyšlení i matadory tohoto institutu. Na textu je patrné, že byl podroben kritickému oku recenzentů, kterými byli Jan Tryzna a Katarzyna Žák Krzyžanková. Kniha obsahuje též rejstřík, anglické resumé a naplňuje tak všechny atributy vědecké monografie.
První příspěvek Pavla Pražáka se zabývá koncepcí právní odpovědnosti v novém občanském zákoníku. Autor shrnuje současné koncepce právní odpovědnosti a rozbíjí hrdé tvrzení důvodové zprávy k NOZ o radikální koncepční změně, tedy odklonu od chápání právní odpovědnosti jako hrozby sankcí. Naopak tvrdí, že NOZ jasnou koncepci postrádá a na příkladech uvádí, jaké problémy tato nejednotnost přiná
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).