Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Hajn, P., Komunitární a české právoproti nekaké soutěži.

Hajn, P., Komunitární a české právoproti nekaké soutěži.
Brno: MU, 2010, 146 strán
JUDr.
Jozef
Vozár
CSc.
Právo proti nekalej súťaži patrí ešte medzi právne predpisy, ktoré boli prijaté v období federácie. Federálny zákonodarca sa rozhodol, na rozdiel od prvorepublikovej právnej úpravy a úprav vo viacerých krajinách, včleniť túto problematiku do zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Spoločne s Českou republikou máme teda rovnaký právny základ, čo má rad výhod. Môžeme komparovať vývoj tohto práva v obidvoch krajinách, čerpať zo susednej judikatúry a v neposlednom rade z bohatej českej literatúry. U našich západných susedov existuje množstvo hodnotných publikácií, pričom základ v tejto oblasti položil profesor P. Hajn. Publikáciami
Právo nekalé soutěže
(1994),
Jak jednat v boji s konkurencí
(1995)
Soutěžní chování a právo proti nekalé soutěži
(2000),
Komunitární a české právo proti nekalé soutěži
(2010) vytvoril Hajnovu brnenskú školu ochrany pred nekalou súťažou. Navyše, vo svojom tíme ľudí postupne vychoval aj dôstojných nástupcov. Plody jeho pedagogickovýchovnej práce sú zhmotnené do úspešných monografií kolegýň E. Večerkovej
Nekalá soutěž a reklama
(2005) a D. Ondrejovej
Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži
(2010).
Posledné dielo P. Hajna
Komunitární a české právo proti nekalé soutěži
vzniklo v rámci riešenia projektu "Európsky kontext českého práva po roku 2004". V práci si autor, okrem iného, všíma, ako komunitárne smernice ovplyvňujú české právo proti nekalej súťaži, pokiaľ ide o jeho tvorbu, doterajší výklad a rozhodovaciu prax.
Autor sa v štyroch oddieloch, ktoré ďalej delí na kapitoly, zaoberá úpravou českého práva proti nekalej súťaži, problémami a riešeniami, ktoré so sebou prináša komunitárna normotvorba a č
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).