Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Hapla, M., Lidská práva bez metafyziky: Legitimita v (post)moderní době.

Hapla, M., Lidská práva bez metafyziky: Legitimita v (post)moderní době.
Brno: Masarykova univerzita, 2016, 156 strán.
Mgr.
Marek
Káčer
PhD.
Ústav štátu a práva SAV, Bratislava.
O ľudských právach sa toho napísalo veľa. Dokonca aj v tuzemským pomeroch, v ktorých sú podmienky na vedecké skúmanie v porovnaní so zahraničím skromnejšie, by sme k tejto téme našli relatívne siahodlhú bibliografiu.Účinná ochrana ľudských práv nie je len symbolom prechodu od totality k demokratickému a právnemu štátu; nejde len o slogan, pomocou ktorého sa dajú získať nejaké politické body navyše (v súčasnosti skôr naopak); nejde len o čiernu skrinku, v ktorej advokáti hľadajú právny základ pre sťažnosti podávané na ústavný súd. Ľudské práva tvoria predmet autentického záujmu, či už z praktických, alebo teoretických pohnútok. Čo sa týka tých druhých, niektorí autori vidia v ľudských právach náhradu za univerzálne platnú morálku odôvodnenú náboženstvom; iní sa zas venujú ľudským právam, aby na ich príklade potvrdili svoj hodnotový skepticizmus. Na ľudských právach sa dá vystavať celoživotná vedecká kariéra, stačí si vybrať jedno právo a sledovať jeho vývin vo vybraných právnych poriadkoch. A predsa aj v situácii, keď čitateľ môže byť z ľudských práv už aj trochu unavený, sa stále nájdu texty, ktoré sa oplatí prečítať alebo aspoň pozornejšie prelistovať. Takýmto textom je aj prvá monografia mladého českého autora Martina Haplu, ktorý pôsobí ako odborný asistent na Katedre právnej teórie Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne.
Haplova kniha je textom z právnej filozofie, jej základná koncepcia vychádza z dvoch postrehov:
1)
Súčasná doba, v ktorej sa nachádza naša civilizácia, je charakteristická, okrem iného, aj tým, že ľudia prestali veriť v univerzálne pravdy, ktoré sa nedajú oprieť o prírodné vedy; prestali sme veriť v metafyzické myšlienky, čoho prejavom je strata presvedčivosti náboženstiev a strata vplyvu cirkví, ktoré ich presadzujú.
2)
Aj napriek uvedenému v poslednom polstoročí možno zaznamenať rapídny vzostup viery v ľudské práva, ktorých dodržiavanie sa stalo univerzálnym (hoci azda ni
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).