Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Horňáček, J., Konfesné právo upravujúce postavenie gréckokatolíckej cirkvi na území Slovenska po roku 1918. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2011, 218 strán, ISBN 978-80-224-1214-8

Horňáček, J., Konfesné právo upravujúce postavenie gréckokatolíckej cirkvi na území Slovenska po roku 1918. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2011, 218 strán, ISBN 978-80-224-1214-8
prof. JUDr. Dr. h. c.
Peter
Mosný
CSc.
vedúci katedry Katedra dejín práva Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Recenzované dielo začínajúceho právneho historika v minulosti pôsobiaceho na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave komplexne analyzuje konfesné právo upravujúce postavenie gréckokatolíckej cirkvi na území Slovenska v časovom období od obdobia vzniku prvej Československej republiky až do roku 2010. Cieľom autora bolo overiť vplyv platnej právnej úpravy príslušného obdobia na právne postavenie gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku či jej samotnú existenciu a prehodnotiť právnu aprobáciu rozhodnutí alebo iných úkonov orgánov aplikácie práva na jednej strane a ich účinky na strane druhej. Pri analyzovaní konfesného práva autor skúmal predovšetkým súlad právnych predpisov navzájom a s ústavou, osobitosti právnej úpravy v rámci hierarchie právnej sily právnych predpisov, prípadnú potrebu znalosti množstva podzákonných právnych predpisov, spôsob, akým v konkrétnych prípadoch orgán aplikácie práva dané normy vykladal a prípadnú absenciu pr
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).