Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Husár, J., Právna regulácia ingerencie verejnej moci do podnikania. Hospodárske právo - náčrt teórie a systému.

Husár, J., Právna regulácia ingerencie verejnej moci do podnikania. Hospodárske právo - náčrt teórie a systému.
Košice, EQULIBRJA, 2007, 266 stán
Mgr.
Viliam
Janáč
Publikácia s názvom
Právna regulácia ingerencie verejnej moci do podnikania. Hospodárske právo - náčrt teórie a systému
je dielom doc. JUDr. Jána Husára, CSc, známeho slovenského pedagóga a odborníka, ktorý sa dlhodobo venuje obchodnému a hospodárskemu právu. Uvedené dielo vzniklo v rámci riešenia vedeckého projektu VEGA č. 1/2569/05 a bolo vydané vo vydavateľstve EQULIBRIA v roku 2007.
Hneď v úvode má čitateľ možnosť dozvedieť sa, v čom spočíva podstata hospodárskeho práva, ako sa hospodárske právo ako pojem zvykne definovať v kruhoch odbornej verejnosti a rovnako tak, aké je súčasné postavenie hospodárskeho práva v systéme práva. Podľa slov samotného autora sa hospodárske právo niekedy spája s tzv. intervencionalizmom orgánov verejnej moci do sféry hospodárstva. Preto aj z tohto pohľadu asi najvýstižnejšie pôsobí definícia hospodárskeho práva ako určitej formy normatívne regulovanej prípustnosti vplyvu štátu vo sfére hospodárskych vzťahov. Aplikáciou konkrétnych zákonom stanovených inštitútov a pravidiel štát zasahuje do čisto liberálneho prostredia trhovej ekonomiky. Prostredníctvom týchto zásahov dokáže štát na jednej strane regulovať vybrané odvetvia hospodárstva, ako aj vykonávanie podnikateľskej činnosti subjektov v takýchto odvetviach, na strane druhej dokáže týmto s
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).