Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Igor Palúš - Michal Jesenko - Alena Krunková, Obec ako základ územnej samosprávy.

Igor Palúš - Michal Jesenko - Alena Krunková, Obec ako základ územnej samosprávy.
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy 2010, 220 strán
Peter
Kukliš
Súčasná územná samospráva, základom ktorej je obec, je nielen nezastupiteľnou súčasťou verejnej moci, ale predstavuje i výrazný prvok moderného konštitucionalizmu. Recenzovaná publikácia je prienikom problematiky slovenského konštitucionalizmu a problematiky obecnej samosprávy. Prirodzene, autori sa nezaoberajú všetkými teoretickými východiskami a praktickými problémami komunálnej samosprávy, ale predmetom ich záujmu je analýza aktuálnych otázok pertraktovanej problematiky s ambíciou ponúknuť percipientom možné riešenia tak z aspektu právnej teórie, ako i z aspektu legislatívnej praxe.
Prvá kapitola je venovaná ústavným východiskám samosprávy obce a právu na samosprávu (obec ako základná jednotka územnej samosprávy, obec ako subjekt práva, právo obce na samosprávu, iné subjektívne práva obce, ochrana subjektívnych práv obce v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky a pod.). V tejto súvislosti možno osobitne vyzdvihnúť úvahu o súvzťažnosti územnej samosprávy a ostatných princípov slovenského konštit
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).