Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Ilmar Tammelo, muž z inej planéty.

Ilmar Tammelo, muž z inej planéty.
Poohliadnutie pri príležitosti 100. výročia narodenia.
Prof. JUDr.
Alexander
Bröstl
CSc.
Riaditeľ Ústavu teorie práva Gustava Radbrucha, Právnická fakulta Univerzitya Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Prof. Dr.
Peeter
Järvela
Profesor právnych dejín a právnej komparatistiky, Fakulta riadenia, práva a spoločnosti Univerzity v Tallinne (Tallinna Ülikool), Estónsko.
V tomto roku by mal Ilmar Tammelo toľko rokov ako má Právny obzor. Časopisy niekedy "žijú" dlhšie ako ľudia. Názory niektorých ľudí však tiež "žijú" poriadne dlho, aj keď už dávno nie sú medzi nami. Dve stretnutia s kolegom Peeterom Järvelaidom z Tallinnu, najprv na kongrese nemeckých právnych historikov v Saarbrückene v októbri 2016, a potom na konferencii právnych teoretikov v Tallinne vo februári 2017, prispeli k tomu, že sa zrodil tento náš spoločný príspevok.
Právny filozof Ilmar Tammelo (1917 - 1982) sa narodil v učiteľskej rodine v Narve v Estónsku, ktorá v tom čase bola súčasťou ruského impéria. Jeho otec, ktorý bol aj starostom Narvy, zahynul v roku 1919 počas bojov v estónskej vojne za nezávislosť v boji proti ruským boľševikom. V roku 1935 Ilmar a jeho matka prijali estónske priezvisko Tammelo. Ilmar Tammelo s obľubou zdôrazňoval, že počas prvého roku na Univerzite v Tartu (1943) študoval estónske právo; v druhom roku, keď sovietske ozbrojené sily vpadli do Estónska, študoval sovietske právo a v treťom roku, po nemeckej invázii, študoval nemecké právo.1) Po postgraduálnom štúdiu v Nemecku na Phillipovej univerzite v Marburgu, kde aj promoval za doktora práv (1944).2) Neskôr pracoval v Heidelbergu. Gustav Radbruch sa o Ilmarovi Tammelovi zmieňuje v liste Erikovi Wolfovi ešte z 19. augusta 1944: "
Ale aj magister Tammelo mi je veľmi sympatický. Práve nezvyčajnosť (Ausgefallenheit) jeho práce paradoxne svedčí o jeho vedeckom duchu: hľadá a skúma celkom bokom od teraz platných záujmov vedy, čo sa mu zdá byť potrebné pre jeho individuálny vedecký rozvoj, v čom práve vidím dôkaz, že je predurčený pre vedu.
"3) Ilmar Tammelo habilitoval práve na Univerzite v Heidelbergu u Gustava Radbrucha (po jeho "reaktivácii" v roku 1945) a Karla Engischa v odbore všeobecná teória práva a filozofia práva s prácou na tému
Skúmanie podstaty právnej normy
(Untersuchungen zum Wesen der Rechtsnorm, 1947).4) Ako súkromný docent tu zostal až do roku 1948. Ako napísal Peeter Järvelaid, v tomto roku
"opustil Nemecko - po viac ako dvadsať rokov trvajúcej obchádzke - smerom na Rakúsko".5)
Tammelo odišiel do Austrálie v roku 1948, využijúc vládny program na podporu prisťahovalectva z Európy, ktorý najprv vyžadoval dva roky práce. Po dvoch mesiacoch v prijímacom migračnom stredisku v Bonegille pracoval v Novom Južnom Walese. Po tom, ako ochorel na tuberkulózu a strávil niekoľko mesiacov v nemocnici, pokračoval v štúdiu práva a filozofie na Univerzite v Melbourne u profesora verejného práva Wolfganga Gastona Friedmanna (1907 - 1972). V tom čase napísal esej z právnej filozofie, ktorá bola neskôr uverejnená v časopise
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).