Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Inštitút predbežnej ochrany poskytovanej obcou a analýza jeho využívania v Košickom kraji

FRAŇO, J. D.: Inštitút predbežnej ochrany poskytovanej obcou a analýza jeho využívania v Košickom kraji. Právny obzor, 105, 2022, č. 2. s. 141 – 164.

https://doi.org/10.31577/pravnyobzor.2022.2.04

Institute of preliminary protection provided by the municipality and analysis of its use in the Košice region. According to the Slovak legal system, it has been possible since 1964 in small variations to demand the protection of the factual (peaceful) situation in the village. The municipality provides protection under the substantive law of civil law, but the procedural procedure is governed by the provisions of administrative law. Perhaps that is why it raises such concerns among municipalities and its application is still low, and the institute has the ambition to relieve the courts in some cases of the provisional protection provided if intervention is prohibited or, above all, if peace is restored. At present, the biggest challenges are the correct wording of statements of decision, based on well-formulated proposals, as well as the procedural procedures themselves, which are often incorrectly applied as a remnant of socialism, as commissions used by municipalities to deal with have been part of national committees in the past. at present, however, they are not bodies of the municipality, but of the municipal council, ie they do not have decision-making power. These procedures are used mainly in resolving neighborhood disputes, as the most common disputes resolved in the municipality. With a detailed description and critical considerations, the author tries to point out the legal administrative procedures and point out the nuances of the application and implementation of the institute and at the same time present relevant, original, unpublished research focused on the use of the institute of preliminary protection in resolving neighborhood disputes in the Košice region and its analysis.

Key words: interim protection, municipality, neighbouring rights, civil law, administrative law

Úvod
Inštitút predbežnej ochrany poskytovanej obcou je nepochybne zatieneným právnym inštitútom ochrany pokojného (faktického) stavu - stavu tu a teraz, ktorý by pri správnej aplikácii mohol byť veľmi efektívnym nástrojom ochrany porušených alebo ohrozených (najmä susedských) práv a odbremenil tak súdy od žalôb, niekedy až smiešnych. O samotnom inštitúte ponúka odborná spisba viacero kapitol v monografiách, väčšinou učebnicového a iba stručne popisného charakteru, avšak na podrobnejší a predovšetkým právne správny postup pri aplikácii inštitútu je odborná spisba neúrodná. Naopak, judikatúra je pestrejšia. Ako však zhrnul Ústavný súd SR, "lakonickosť právnej úpravy § 5 Občianskeho zákonníkavytvára každopádne veľké aplikačné problémy"
1)
.
Cieľom príspevku a ambíciou autora je preto podrobný popis inštitútu, procesný postup pri jeho aplikácii obcami, poukázanie na niektoré nuansy, a to na podklade odbornej spisby i interpretácie výsledkov výskumu (mapovania) využívania inštitútu predbežnej ochrany obcou s deduktívnym zameraním na ochranu susedských práv v Košickom samosprávnom kraji.
1. K inštitútu predbežnej ochrany poskytovanej obcou
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. Ústava SR v účinnom znení (ďalej aj "Ústava SR" v príslušnom gramatickom tvare) zakotvuje v čl. 46princíp zákazu
denegatio iustitiae
, ktorý je jedným z najvšeobecnejších právnych princípov (všeobecnou právnou zásadou) a súčasne právnou axiómou. Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v účinnom znení (ďalej aj "OZ" alebo "Občiansky zákonník" v príslušnom gramatickom tvare) ústavný princíp zákazu
denegatio iustitiae
preberá a premieta do znenia svojho § 4, keď ustanovuje, že proti tomu, kto právo ohrozí alebo poruší, možno sa domáhať ochrany u orgánu, ktorý je na to povolaný. Ak nie je v zákone ustanovené niečo iné, je týmto orgánom súd. Súd je teda najvšeobecnejším orgánom, ktorý poskytuje ochranu všetkým občianskoprávnym vzťahom a v každom prípade sa
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).