Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Jakab, Radomír, Porovnávacia reklama z pohľadu práva.

Jakab, Radomír, Porovnávacia reklama z pohľadu práva.
Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2010, 117 strán, ISBN 978-80-8129-000-8
JUDr.
Martin
Kubinec
PhD.
odborný asistent Katedra súkromného práva Oddelenie obchodného, hospodárskeho a finančného práva Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Porovnávacia reklama ako jedna z frekventovaných reklamných praktík sa stala predmetom monografického spracovania z pera vysokoškolského učiteľa - odborného asistenta Fakulty verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach JUDr. Radomíra Jakaba, PhD. Autor v nej vhodne nadviazal na svoju doterajšiu vedeckú a publikačnú činnosť, zameranú, okrem iného, aj na problematiku komparatívnej reklamy, ktorej sa dosiaľ v odbornej literatúre na Slovensku nedostalo samostatného monografického spracovania.
Recenzovaná publikácia je rozdelená do šiestich samostatných kapitol. V úvodnej autor čitateľovi približuje základné zákonné požiadavky na r
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).