Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Kateřina Ronovská, Nové české nadační právo v evropském srovnání.

Kateřina Ronovská, Nové české nadační právo v evropském srovnání.
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012, 348 strán, ISBN 978-80-7357-971-5
JUDr.
Zuzana
Magurová
Autorka monografie K. Ronovská pôsobí ako docentka na katedre občianskeho práva Masarykovej univerzity v Brne, kde okrem občianskeho práva vyučuje spolkové a nadačné právo a NGO Law in European Context. Aktívne sa zúčastňovala na diskusii o reforme českého súkromného práva a finálnej verzie nového občianskeho zákonníka. Ako členka skupiny poradcov European Foundation Centre sa podieľala na príprave návrhu nariadenia Rady o štatúte pre európsku nadáciu.
Vo svojej publikačnej činnosti sa venuje predovšetkým právnickým osobám a problematike nadačného a spolkového práva v európskom kontexte. Monografia nadväzuje na jej predchádzajúcu štúdiu
Tendence vývoje českého nadačního práva v rámci sjednocené Evropy
, na ktorú sme upriamili pozor
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).