Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Klíma, K., O právu ústavním.

Klíma, K., O právu ústavním.
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012, 316 strán
prof. JUDr.
Ján
Svák
DrSc.
V každom človeku, ktorý sa venuje dlhodobo určitej činnosti, dozreje túžba túto činnosť zreflektovať vo svojom vnútornom myšlienkovom svete (odraziť objektívne v subjektívnom) a zanechať svoju skúsenostnú stopu pre spoločnosť. Táto túžba dozrela aj v Karolovi Klímovi, ktorý sa celý svoj profesionálny život (blíži sa k štyrom desiatkam rokov) venuje štátovede a ústavnému právu. Pred desiatimi rokmi sa pretavila pri štátovede do
Teorie veřejné moci (vládnutí)
a teraz do pocty ústavnému právu, ktorú nazval jednoducho, ale výrazne
O právu ústavním.
Symbolizuje tak skutočnosť, že už po vyše dvoch storočiach aj ústavné právo dozrelo a jeho slovami stalo sa "ikonou" demokratického ústavného systému v jeho zmysluplnom vedeckom stvárnení. Jeho genetické poslanie stvárnené v Deklarácii práv človeka a občana, ktorá nepatrí len francúzskej právnej kultúre, ale celej civilizácii, sa naplno prejavilo v ostatných desaťročiach prežiarením ústavy do celého právneho poriadku. Z oblasti verejného práva (organizácia štátnej moci) do súkromného práva (prirodzená podstata ľudských práv ako základu spoločenských vzťahov), a tak ústavné právo už nie je dávno len súčasťou (základom) verejného práva, ale reálne každého právneho obdobia. Opiera sa vďaka vedeckej komunite už o celý hodnotový súbor koncepcií, modelov, normatívov i ucelenej ústavnoprávnej doktríny. V tomto zmysle je preto aj monografia K. Klímu dôležitým odkazom z (a do) tohto sveta ideí, ale aj ústavnoprávnej praxe.
K. Klíma jemu príznačným spôsobom modeluje systém odborných poznatkov o ústavnom práve do formálnej štruktúry, ktorá je koncepčne originálna a práve svojou koncepciou
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).