Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Laclavíková M., Švecová A., Pramene práva na území Slovenska. I. Od najstarších čias do roku 1790.

Laclavíková M., Švecová A., Pramene práva na území Slovenska. I. Od najstarších čias do roku 1790.
Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis 2007, s. 415. ISBN 978-80-8082-153-1
Ladislav
Vojáček
Kolegyně z fakulty Trnavské univerzity Miriam Laclavíková a Adriana Švecová si vytýčily ambiciózní úkol. Ve čtyřech svazcích, tedy poměrně velmi obsáhle, chtějí publikovat dokumenty k vývoji práva na území Slovenska od počátků státního vývoje až do roku 1989. Jejich úsilí přineslo první plody vydáním úvodního ze čtyř zamýšlených dílů, který obsahuje ukázky vztahující se k období do roku 1790. Už časový záběr a celková struktura publikace nasvědčují, že jim nešlo o kritickou redakci jednotlivých historických pramenů, ale především o jejich praktické využití pro pedagogické, případně obecně poznávací účely. Vzhledem k tomu vesměs vycházely z již publikovaných překladů dobových pramenů.
Vybrané dokumenty autorky uspořádaly neotřelým a pro pedagogické účely zajímavým způsobem. V první části označené jako
Všeobecná časť
(s. 23 - 231) se postupně věnovaly jednotlivým druhům pramenů, z nichž lze čerpat informace o předstátní Sámově říši a právu Velké Moravy a Uherského státu. Logicky při tom věnovaly pozornost - vyjádřeno mluvou teorie práva - pramenům práva ve formálním smyslu i pramenům poznání práva a velmi správně opakovaně upozornily na důležitou skutečnost, že ve vzdálenější minulosti se teoreticky jasně stanovitelné hranice mezi prameny práva ve formálním smyslu a prameny poznání práva i hranice mezi jejich jednotlivými typy stíraly a praxe si jejich odlišnost často vůbec neuvědomovala nebo na ni alespoň nebrala zřetel. V jednotlivých podkapitolách pojednaly o naračních pramenech z předstátního i pozdějšího období (1.), diplomatických a jiných pramenech z Velké Moravy (2.), zákonech, dekretech, královských nařízeních a patentech (3.), privilegiích (4.), Verböczyho Tripartitu (5.) a statutech (6.). Hned na tomto místě bych chtěl podotknout, že osobně bych uvažoval i o zařazení zvláštní podkapitoly věnované "soukromým" soupisům práva (právním knihám), rozšířeným zejména v městském právu.
Druhou část (
Osobitná časť
, s. 233 - 409) autorky rozčlenil
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).