Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Laclavíková, Miriam - Švecová, Adriana (eds.): Pramene práva na území Slovenska II. 1790 - 1918.

Laclavíková, Miriam - Švecová, Adriana (eds.): Pramene práva na území Slovenska II. 1790 - 1918.
Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2012, 673 s.
Tomáš
Gábriš
S istým časovým odstupom, ale o to väčším očakávaním, sa odbornej verejnosti, resp. rôznorodýmodborným verejnostiam - historickej, právnickej aj právnohistorickej - dostáva do rúk druhý zväzok
Prameňov práva na území Slovenska.
Editorky pôvodných dobových textov a zároveň autorky sprievodných textov opäť pripravili výber toho najzaujímavejšieho z príslušného obdobia našich právnych dejín - tentokrát obdobia rokov 1790 - 1918. Ide o obdobie, ktoré z prísne chronometricky počítaného časového hľadiska predstavuje obdobie podstatne kratšie než to, ktoré editorské duo pokrylo v prvom zväzku Prameňov, množstvo zachovaných dokumentov a ich jazyková náročnosť, keď sa k latinčine a nemčine čoraz častejšie pridáva maďarčina, ale aj archaická slovenčina, však určitepoložili na M. Laclavíkovú a A. Švecovú o to väčšie bremeno voľby a výberu materiálov. Editorky však nezvolili jednoduchšiu cestu, čo sa prejavilo aj na objemnosti diela počítajúceho úctyhodných 673 číslovaných strán.
Rozsahom diela sa tiež prejavuje skutočnosť, že editorky zrejme pri zostavovateľských prácach mysleli skôr na odbornú obec profesionálov než na priemerného študenta právnických fakúlt, hoci aj druhý zväzok sa z formálneho hľadiska, rovnako ako prvý, predstavuje ako kombinácia odbornej edície a na druhej strane akosi kompromisne aj ako "pracovný zošit" určený ako študijná pomôcka na semináre. Nie je však vylúčené, že práve tento výber zaujímavostí z našich národných, ale aj celouhorských právnych dejín môže minimálne zo študentov autorskej dvojky na trnavskej právnickej fakulte vychovať nadpriemerných študentov práva a osobitne právnych dejín.
Samozrejme, nemožno očakávať, že študenti sa skutočne dôverne oboznámia so všetkými dokumentmi a úlohami k nim priradenými. Je
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).