Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Ladislav Orosz a kolektív: Ústavný systém Slovenskej republiky (doterajší vývoj, aktuálny stav, perspektívy).

Ladislav Orosz a kolektív: Ústavný systém Slovenskej republiky (doterajší vývoj, aktuálny stav, perspektívy).
Košice UPJŠ 2009, strán 373
JUDr.
Eduard
Bárány
DrSc.
Téma výskumnej úlohy
Ústavný systém Slovenskej republiky-doterajší vývoj, aktuálny stav, perspektívy
a recenzovanej monografie predstavujúcej jej asi ústredný výstup je mimoriadne náročná svojím rozsahom, ktorý nastoľuje metodologický problém primeranej miery všeobecnosti/konkrétnosti. Slúži ku cti výskumného tímu, a zvlášť jeho vedúceho, že našli cestu medzi nepodloženými zovšeobecneniami a opisom podrobností. I keď jednotlivé štúdie - kapitoly nepokrývajú všetky časti patriace do rámca veľkej témy ústavného systému, získa čitateľ ucelený obraz ústavných pomerov v Slovenskej republike.
Ku zvládnutiu výzvy takto koncipovanej výskumnej (grantovej) témy prispelo zloženie autorského kolektívu. Autori jednotlivých štúdií o častiach ústavného systému sa už dlhodobo venujú tomu, o čom písali a v niektorých prípadoch využili aj praktické skúsenosti z fungovania ústavných inštitúcií. Zostavovateľ publikácie a vedúci riešiteľ projektu zabezpečil nevyhnutnú mieru jednoty príspevkov bez toho, aby autorom vnútil určité stanoviská.
Základnou charakteristikou rukopisu je vecnosť, a to napriek nezanedbateľným odlišnostiam štýlu i štruktúry jednotlivých textov. Všetky príspevky sa zakladajú na znalosti a pochopení relevantného normatívneho textu aj praxe jeho uplatňovania. V rôznej miere využívajú komparáciu so zahraničnou úpravou obdobnej problematiky a odbornú spisbu. Vyúsiťujú do podnetov alebo konkrétnych návrhov
de lege ferenda.
Práca prináša sériu nových poznatkov o stave a tendenciách vývoja ústavného systému SR. Možno by bolo vhodnejšie výslovne for
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).