Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Ľalík, M., Ľalík, T., Zákon o Ústavnom súde Slovenskej republiky. Komentár.

Zákon upravujúcu podrobnosti o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o postavení jeho sudcov a o konaní pred ním nepredstavuje len realizáciu blanketovej normy čl. 140 Ústavy SR, ale súčasne aj jeden z najvýznamnejších právnych predpisov tvoriacich právny poriadok Slovenskej republiky. Bez existencie podrobných pravidiel, najmä tých týkajúcich sa samotného konania, by totiž úloha Ústavného súdu ako ultimátneho strážcu ústavnosti bola realizovateľná len veľmi ťažko, ak vôbec.
Recenzovaná publikácia je prvým komentárom k zákonnej úprave Ústavného súdu, napĺňajúcej citovanú ústavnú normu. Avšak, v prípade komentovaného zákona ide v poradí až o druhý zákon upravujúci organizáciu Ústavného súdu, konanie pred ním a postavenie jeho sudcov.
1)
Prijatie tohto nového zákona o Ústavnom súde, ku ktorému došlo v októbri 2018, neprekvapilo len širokú právnickú verejnosť, ale aj samotných autorov recenzovaného diela, keďže ich zastihlo uprostred prác vychádzajúcich ešte z predchádzajúcej zákonnej úpravy.
2)
Aj napriek uvedenému sa im však dielo podarilo dokončiť a vydať (október 2019) pomerne rýchlo po nadobudnutí účinnosti rozhodujúcej časti nového zákona (1. marec 2019), a to bez ujmy na výslednej kvalite.
Zákon o Ústavnom súde Slovenskej republiky. Komentár.
je dielom dvoch spoluautorov, ktorých rovnaké priezvisko nie je, ako skúsený
čitateľ prác z oblasti ústavného práva iste už tuší, len zhodou okolností. Autorská dvojica nie je zaujímavá len tým, že ide o otca so synom, ale predovšetkým tým, že predstavuje priam ideálne skĺbenie právnej teórie a právnej praxe. JUDr. Milan Ľalík je totiž bývalým sudcom Ústavného súdu (2007 - 2019), v súčasnosti sudcom Najvyššieho súdu, zatiaľ čo doc. JUDr. Tomáš Ľalík, PhD., pôsobí predovšetkým v akademickom prostredí ako člen Katedry ústavného práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde sa dlhodobo a systematicky venuje najmä problematike ústavného súdnictva. Druhý z menovaných a mladší z dvojice autorov sa však rovnako podieľa aj n
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).