Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Letná škola právnej interpretácie a ľudských práv Európskej akadémie právnej teórie a Univerzity v Palerme

Letná škola právnej interpretácie a ľudských práv Európskej akadémie právnej teórie a Univerzity v Palerme
JUDr.
Radoslav
Benko
LL.M.
Ústav Európskeho práva Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach
Právna argumentácia a ľudské práva predstavujú dve hlavné oblasti záujmu súčasnej právno-filozofickej a právno-teoretickej reflexie. Od 70-tych rokov minulého storočia sa právna argumentácia čoraz viac stávala kľúčovou témou v právnej teórii. Právnická obec začala interpretačným praktikám pripisovať dôležitosť pre porozumenie a praktickú aplikáciu práva. Nárast významu interpretačných praktík súvisel, okrem iného, s narastaním množstva prijatých listín základných ľudských práv po celom svete a súvisiacim javom konštitucionalizácie právneho poriadku. Tento proces spočíval v radikálnej transformácii konceptu právneho poriadku v tom zmysle, že viac nie je možné vnímať právny poriadok bez odvolania sa na ústavné normy, mnohokrát aj nepísané. Podstatnými črtami ústavného právneho poriadku sú ústava obsahujúca listinu základných ľudských práv a určitý druh nástrojov určený na posúdenie platnosti noriem vo svetle ústavných noriem. Tieto črty sú nevyhnutnými, ale nie dostatočnými pre posúdenie právneho poriadku ako ústavného. Je potrebné ďalej overiť, že ustávaje právne záväzná (vynútiteľná, schopná presadiť sa), že ústavné normy sú priamo aplikované súdmi, že interpretácia práv
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).