Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Mach, P. - Vladár, V. (eds.), Historia et interpretatio Digestorum seu Pandectarum. Zborník z 18. konferencie právnych romanistov Slovenskej republiky a Českej republiky.

Mach, P. - Vladár, V. (eds.), Historia et interpretatio Digestorum seu Pandectarum. Zborník z 18. konferencie právnych romanistov Slovenskej republiky a Českej republiky.
Praha: Leges, 2016, 312 s., ISBN 978-80-7502-183-0.
Mgr.
Martin
Gregor
Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva, Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave.
Konferencia česko - slovenských právnych romanistov je významné medzinárodné vedecké podujatie, ktoré sa postupom času stalo akademickou tradíciou. Jej osemnásty ročník hostila Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave v dňoch 27. - 28. mája 2016.
Zborník, ktorý zastrešil výstupy z tejto konferencie, sa hrdí názvom
"Historia et interpretatio Digestorum seu Pandectorum",
čo zodpovedá aj názvu príslušnej vedeckej konferencie. Ako z uvedeného vyplýva, tento ročník bol venovaný problematike kodifikačného diela cisára Justiniána I. so zvláštnym zreteľom na jeho
Digesta
,
zbierku najvýznamnejších myšlienok rímskej jurisprudencie.
Zborník sa skladá z viac ako dvadsiatich príspevkov. Po výstižnom úvode do problematiky, ktorý vytvoril koryfej slovenských romanistov Dr. h. c. mult. prof. JUDr. Peter Blaho, CSc., nasleduje príspevok najvýznamnejšieho predstaviteľa českej romanistiky prof. JUDr. Michala Skřejpka, DrSc., ktorý hľadal paralely medzi čítaním právnického textu
Digest
a románmi Umberta Eca. Na podklade analýzy viacerých fragmentov z
Digest
dospieva k zaujímavým záverom o zásadác
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).