Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Malý, K. a kol., Dějiny českého a československého práva do r. 1945.

Malý, K. a kol., Dějiny českého a československého práva do r. 1945.
4. vydání. Praha: Leges, 2010, 640 strán
Prof. JUDr.
Jozef
Beňa
CSc.
V priebehu osemnástich rokov od českej a slovenskej "rozluky" nielen ústavnoprávnej, ale i od medzinárodnoprávneho osamostatnenia sa národných republík, komplexne vedecky pripravil kolektív Katedry právnych dejín a Ústavu právnych dejín Právnickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe, vedení prof. JUDr. Karlom Malým, DrSc., dr.h.c. už štvrté prepracované vydanie vysokoškolskej učebnice dejín českého a československého práva. Ide o ďalší stupeň vedecky zhodnoteného a pedagogicky a osobitne didakticky prepracovaného vydania základného kompendia pre študentov práva.
Didaktický atribút prepracovania učebnice sa prejavil najmä tým, že priamo k výkladu príslušnej historickoprávnej matérie sú pripojené texty autentických právnych dokumentov. Celkove ide o 23 dokumentov, významných historických prameňov práva, počnúc dekrétmi kniežaťa Břetislava (1039), Maiestas Carolina (1355), patent o zrušení poddanstva, roboty a po
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).