Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Medzinárodná vedecká konferencia Restoratívna justícia a alternatívne tresty v teoretických súvislostiach

Medzinárodná vedecká konferencia Restoratívna justícia a alternatívne tresty v teoretických súvislostiach
Mgr.
Andrea
Gregušová
"Restoratívna justícia je proces snažiaci sa o čo najväčšiu mieru uzdravenia a obnovy trestným činom narušených vzťahov pri maximálnej miere zapojenia všetkých dotknutých."
(
Howard J. Zehr
)
Analýza poznatkov o restoratívnej justícii a aplikácii alternatívnych trestov nielen v podmienkach Slovenskej republiky sa stala predmetom odborných vystúpení a nadväzujúcej odbornej diskusie na medzinárodnej vedeckej konferencii, ktorú zorganizovala Katedra trestného práva a kriminológie Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Konferencia s názvom
Restoratívna justícia a alternatívne tresty v teoretických súvislostiach
sa uskutočnila dňa 6. mája 2014 v priestoroch hotela Holiday Inn v Trnave. Odbornú garanciu nad konferenciou zabezpečili prof. JUDr. Pavel Baláž, CSc., prof. PhDr. Gustáv Dianiška, CSc., doc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD., a prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc. Aktívnou účasťou obohatili vedeckú diskusiu nielen odborníci zo Slovenskej republiky, ale aj zahraniční účastníci z Českej republiky, Nemecka a Ruska. Medzinárodná vedecká konferencia bola realizovaná za súčasnej podpory Agentúry pre podporu výskumu a vývoja, mesta Trnava a hotela Holiday Inn Trnava.
Konferenciu otvoril slávnostným príhovorom doc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD., vedúci projektu APVV s názvom "Restoratívna justícia a alternatívne tresty v podmienkach Slovenskej republiky", v súvislosti s ktorým bolo vedecké podujatie zorganizované. Úvodné slovo rovnako patrilo dekanke Prá
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).