Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Medzinárodné diskusné fórum Rekodifikačné práce v krajinách strednej Európy - zdroj inšpirácie pre slovenské súkromné právo?

Medzinárodné diskusné fórum Rekodifikačné práce v krajinách strednej Európy - zdroj inšpirácie pre slovenské súkromné právo?
Účasť autora na diskusnom fóre bola umožnená podporou zo Spoločného grantového projektu Právnickej fakulty Trnavskej univerzity a Ústavu štátu a práva SAV VEGA č. 1/4574/07 "Európsky občiansky zákonník (ECC) - účasť základného právneho výskumu SR pri jeho tvorbe a využitie jeho riešení pri ďalšej europeizácii slovenského súkromného práva," v rámci riešenia ktorého sa podáva aj táto správa.
Mgr.
Jozef
Zámožík
Trnavská univerzita v Trnave Právnická fakulta Katedra občianskeho a obchodného práva
Práce na rekodifikácii súkromného práva prebiehajú v súčasnosti vo všetkých štyroch krajinách tzv. Vyšehradskej štvorky. Zatiaľ čo v Slovenskej republike sú rekodifikačné práce v štádiu vyhodnocovania ukončeného medzirezortného pripomienkového konania Legislatívneho zámeru kodifikácie súkromného práva,1) vo zvyšných krajinách rekodifikačné komisie dospeli už ďalej - v Poľsku Kodifikačná komisia civilného práva2) pripravuje znenia jednotlivých ustanovení návrhu občianskeho zákonníka, v Českej republike a Maďarsku sa už predstavili paragrafové znenia celých návrhov príslušných súkromnoprávnych kódexov. Napriek tomu, že v každej z týchto krajín je aktuálny stav prác rozdielny, vzhľadom na na príbuznosť právneho, politického, ekonomického a kultúrneho prostredia sa pri rekodifikačných prácach často vyskytujú obdobné problémy.
Práve otázky súvisisace s rekodifikáciou súkromného práva v susedných krajiná
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).