Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Nekrológ za prof. JUDr. Jozefom Suchožom, DrSc.

V skorých ranných hodinách 19. februára 2024 sa vo veku 92 rokov skončila pozemská púť prof. JUDr. Jozefa Suchožu, DrSc., emeritného profesora Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorý sa významnou mierou zaslúžil o obnovenie univerzitného právnického vzdelávania v Košiciach, zakladateľa košickej školy obchodného práva a hospodárskeho práva, excelentného vedca, znamenitého pedagóga a najmä ľudského, priateľského, veľmi otvoreného a ústretového človeka s úžasnou energiou a celoživotným pozitívnym naladením.
Rodák z obce Úpor (okres Trebišov) začal po maturite na gymnáziu v Trebišove vysokoškolské štúdiá na Politicko-diplomatickej fakulte Vysokej školy politických a hospodárskych vied v Prahe. Po zrušení tejto vysokej školy pokračoval v štúdiu na Právnickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe, ktorú absolvoval v roku 1955.
Po ukončení štúdia pôsobil na základe umiestenky najskôr na Okresnom národnom výbore v Humennom a následne ako vedúci právneho odboru národného podniku Chemko v Strážskom.
V roku 1964 sa stal krajským štátnym arbitrom a pôsobil ako vedúci poľnohospodárskeho oddelenia na Krajskej štátnej arbitráži v Košiciach.
V tom čase sa stal externým vedeckým ašpirantom v odbore hospodárske právo pod vedením školiteľa prof. Dalibora Hanesa. Od roku 1968 pôsobil ako vedecký pracovník na Ústave hospodárskeho práva Štátnej arbitráže ČSSR so sídlom v B
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).