Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Nové pravidlá pre zmluvy na jednotnom digitálnom trhu - čo ponúkajú spotrebiteľom a podnikateľom?

Nové pravidlá pre zmluvy na jednotnom digitálnom trhu - čo ponúkajú spotrebiteľom a podnikateľom?
Doc. JUDr.
Monika
Jurčová
PhD.
Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave.
Európsky právny inštitút (
European Law Institute, ELI
)1) bol založený v júni 2011 ako nezávislá nezisková organizácia, ktorej cieľom je zlepšovať kvalitu európskeho práva a iniciovať a viesť výskumné aktivity v tejto oblasti. Jednou z hlavných úloh ELI je aj vyjadrovať sa k návrhom právnych nástrojov európskeho práva a podnecovať diskusiu s účelom aktívne prispievať k zlepšeniu
acquis.
Plne v súlade s týmto cieľom sa 21. - 22. januára 2016 vo Viedni, ktorá je sídlom ELI, uskutočnila konferencia s pôvodným názvom
New Rules for Contracts in the Digital Single Market - What's in it for Consumers and Businesses in Europe?
Uskutočnenie konferencie možno hodnotiť ako promptnú eakciu ELI na legislatívnu iniciatívu Komisie EÚ z decembra 2015, ktorá sa týka harmonizácie pravidiel pre dodávanie digitálneho obsahu a on-line predaja tovaru. Táto iniciatíva pozostáva z
i)
návrhu, pokiaľ ide o určité aspekty týkajúce sa zmlúv o dodávaní digitálneho obsahu (ďalej ako "
Digital Content Directive"
)2) a
ii)
návrhu, pokiaľ ide o určité aspekty týkajúce sa zmlúv o on-line a iných predajoch tovaru na diaľku (ďalej ako "
On-line Sales Directive
").3)
Osobná pôsobnosť smerníc je zameraná len na vzťahy medzi spotrebiteľmi a podnikateľmi. Okrem toho Komisia predstavila dňa 9.12.2015 aj návrh nariadenia EP a Rady o zaistení cezhraničnej prenosnosti on-line obsahových služieb na vnútornom trhu.4) Predložené návrhy, ktoré sú do určitej miery náhradou za politicky neúspešný projekt voliteľného nástroja - návrhu nariadenia o spoločnom európskom kúpnom práve,5) boli predmetom rokovania na konferencii. Tieto návrhy sa už neriadia prístupom v podobe voliteľného režimu a komplexného súboru pravidiel. Namiesto toho obsahujú cielený a plne harmonizovaný súbor vybraných pravidiel.
Konferenciu slávnostne otvoril dekan Právnickej fakulty Viedenskej univerzity
Paul Oberhammer
. Prvý blok konferencie moderovala profesorka
Christiane Wendehorst
, viceprezidentka ELI, PF Viedeň. Úvodný príspevok
Consumers in a Digital Single Market - which rules do they need?
predniesla
Ursula Pachl
, zástupkyňa BEUC,6) eur
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).