Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Orosz, L. - Svák, J. - Balog, B., Základy teórie konštitucionalizmu.

Orosz, L. - Svák, J. - Balog, B., Základy teórie konštitucionalizmu.
EUROKODEX 2011, ISBN 978-80-89447-54-1
Alena
Angelovičová
Základy teórie konštitucionalizmu
od trojice autorov Ladislava Orosza, Jána Sváka a Borisa Baloga rozšírili ku koncu minulého roka repertoár knižných titulov zameraných na teóriu konštitucionalizmu a preklenuli tak, ako samotní autori zdôrazňujú, nedostatok teoretických učebníc, ktorý tu v oblasti ústavného, resp. štátneho práva v minulosti existoval.
Úvodná kapitola s príznačným názvom
Konštitucionalizmus
sa venuje v prvom rade vymedzeniu základných pojmov teórie konštitucionalizmu, začínajúc ústredným pojmom "ústava", jeho pôvodom a rozdielnym chápaním v odbornej literatúre spočívajúcom v jeho juristickom, sociologickom a zmiešanom spôsobe vnímania, na ktoré nadväzuje vymedzenie ďalších kľúčových pojmov ústavnej teórie; ústavodarná moc a konštitucionalizmus. Obsahom úvodnej kapitoly sú ďalej ideové zdroje a základné východiská klasickej teórie konštitucionalizmu formujúcej sa v období feudálnej spoločnosti, poznačenej v jej počiatkoch predovšetkým zápasom proti absolutistickému štátu a neskôr previazanej s ideou vlády ľudu vykonávanej na základe ústavy. V podkapitole venujúcej sa historickému vývoju ústav a historickej podmienenosti ústavného vývoja autori dávajú do pozornosti spätosť vzniku prvých písaných ústav s formovaním moderných štátov vznikajúcich na sklonku feudalizmu s akcentom na spoločensko-politický vývoj vo Francúzsku a s poukazom na prvenstvo Ústavy Francúzska z roku 1791 na starom kontinente a Ústavy Spojených štátov amerických prijatej na Philadelphskom konvente v roku 1787 na a
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).