Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Ovečková, O., Zmluvná pokuta. Druhé, prepracované a doplnené vydanie.

Ovečková, O., Zmluvná pokuta. Druhé, prepracované a doplnené vydanie.
IURA EDITION, spol. s r. o., Bratislava 2011, strán 341
Mgr.
Viliam
Janáč
V roku 2011 vyšla vo vydavateľstve Iura Edition monografia pod názvom
Zmluvná pokuta
od významnej slovenskej autorky prof. JUDr. Oľgy Ovečkovej, DrSc. Ide o druhé doplnené a prepracované vydanie tejto publikácie na trhu slovenskej právnickej literatúry.
Ako prezrádza už samotný názov, publikácia je venovaná právnej úprave zmluvnej pokuty. Zmluvná pokuta patrí k tradičným inštitútom, ktorý slúži na zabezpečenie splnenia záväzkov v súkromnom práve. Nepochybne však zmluvná pokuta stále patrí k pomerne často diskutovaným tématom a viaceré názory, pohľady na túto problematiku rezonujú nielen v právnej náuke, ale aj v právnej praxi a pri rozhodovacej činnosti najvyšších súdov. Od uplynutia prvého vydania publikácie uplynulo už bezmála sedem rokov. Za toto obdobie došlo k určitým zmenám, ako aj k vývojovým posunom v názoroch na viaceré otázky právnej úpravy zmluvnej pokuty, čo sa prejavilo tak v pohľadoch právnoteoretických, ako aj v otázkach aplikačných, na ktoré toto druhé vydanie reflektuje.
Autorka v publikácii podáva komplexný pohľad na problematiku zmluvnej pokuty ako nástroja zabezpečenia splnenia záväzkov, a to tak z hľadiska obchodnoprávnych vzťahov, ako aj z hľadiska vzťahov občianskoprávnych. Dielo je spracované nielen z teoretickoprávneho hľadiska, ale v diele rezonujú aj viaceré výkladové a právnoaplikačné otázky. Svoje názory a závery autorka podporuje bohato spracovanou judikatúrou českých a slovenských súdov, čo je nepochyb
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).