Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Pelikán, R. Právní subjektivita. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012, 188 strán. ISBN: 978-80-7357-745-2

Pelikán, R. Právní subjektivita. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012, 188 strán. ISBN: 978-80-7357-745-2
JUDr.
Marcela
Kováčová
Právnická fakulta Univerzity PavlaJozefa Šafárika v Košiciach
V roku 2012 vyšla publikácia pod názvom
Právní subjektivita
od autora
Roberta Pelikána
. Monografia ponúka zaujímavý a predovšetkým praktický pohľad na pojem právnej subjektivity. Príťažlivou je predovšetkým deduktívna metóda, ktorú autor pri snahe o vymedzenie pojmu právna subjektivita zvolil.
Štrukturálne je monografia rozdelená do siedmych kapitol.
Autor hneď v úvode svojej publikácie označil pojem právnej subjektivity za jeden z centrálnych pojmov celej právnej teórie. Vzápätí však dodáva, že napriek tomu alebo možno práve preto nemá tento pojem dodnes jasný a jednoznačný obsah. To, že autor pojem právnej subjektivity vníma ako kľúčový pojem celej právnej vedy, vystihuje jeho záver, že budovať právnu vedu bez ujasnenia tohto pojmu znamená stavať dom od strechy,
Úvodná kapitola
Problém právnej subjektivit
analyzuje podmienky a okolnosti, za ktorých vystala potreba vôbec sa právnou subjektivitou zaoberať. Následne autor venuje pozornosť kategóriám, ktoré zohrajú kľúčovú úlohu pri jeho snahe o rekonštrukciu pojmu právna subjektivita. Autor venuje pozornosť pojmu práva, právnej a mimoprávnej realite, subjektívnej povinnosti a subjektívnemu právu.
Vymedzenie pojmu právo autor podradil svojmu cieľu a pozornosť venuje len tým znakom, ktoré sú relevantné z pohľadu vymedzenia pojmu právnej subjektivity. Objektívne právo je jednotným súborom noriem, ktoré z právnych skutočností vytvárajú nové právne skutočnosti smerujúce k transformácii niektorých z nich späť do mimoprávnej reality autoritou založenou na hrozbe sankcie a štátneho vynútenia splnenia povinnosti.1)
Ako základné stavebné kamene právnej reality autor definuje právny subjekt, právny objekt, subjektívne právo a subjektívnu právnu povinnosť.
Druhá kapitola
Právnická osoba, právna subjektivita
predstavuje stručný prehľad základných myšlienok jednotlivých teórií právnických osôb.
Tretia kapitola
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).