Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Pocta profesorovi Slovinskému

Pocta profesorovi Slovinskému
Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie
Mgr.
Ján
Škrobák
V roku 2009 si Univerzita Komenského pripomína deväťdesiate výročie od počiatku vysokoškolského vzdelávania na tejto najstaršej zo stále pôsobiacich slovenských vysokých škôl. Na rok 2009 však pripadajú aj ďalšie významné výročia súvisiace s vysokoškolským právnickým vzdelávaním, výročia osobnejšieho charakteru, ktoré je však hodno si pripomenúť a venovať im niekoľko slávnostnejších chvíľ v kolobehu bežných udalostí na akademickej pôde. Takýmto výročím sú aj osemdesiatiny nestora slovenskej vedy finančného práva, prof. JUDr. Antona Slovinského, CSc.
Myšlienky usporiadať pri príležitosti životného jubilea profesora Slovinského medzinárodnú vedeckú konferenciu sa zhostili členovia katedry správneho a environmentálneho práva a katedry obchodného, finančného a hospodárskeho práva Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, pod organizačným vedením prof. JUDr. Mariána Vrabka, CSc., dekana Právnickej fakulty. Medzinárodná vedecká konferencia sa uskutočnila v dňoch 21. a 22. mája 2009 pod názvom
Pocta profesorovi Slovinskému.
V snahe zvýrazniť punc osobitosti tohto podujatia a dať mu slávnostnejší, "nekaždodenný" rozmer, padla pri výbere miesta uskutočnenia konferencie voľba na priestory Strediska vzdelávania a oddychu Kaskády pri Galante. Konferenciu charakterizovala "viacrozmernosť" - jej hlavným účelom bolo zablahoželať pánovi profesorovi Slovinskému k jeho jubileu a zároveň oceniť jeho osobnosť a dielo; okrem toho však ambíciou organizátorov bolo aj vytvoriť priestor na prezentovanie aktuálnych vedeckých poznatkov a tvorivú výmenu názorov a postrehov v rámci vedy správneho práva, vedy finančného práva a vedy obchodného práva; a v neposlednom rade vytvoriť príležitosť pre tri generácie odborníkov, zaoberajúcich sa zmienenými vednými odbormi, aby sa stretli aj pri neformálnych rozhovoroch - či už išlo o stretnutia starýc
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).