Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Posledná rozlúčka s profesorom JUDr. Jánom Švidroňom, CSc.

Posledná rozlúčka s profesorom JUDr. Jánom Švidroňom, CSc.
doc. JUDr.
Jozef
Vozár
CSc.
zástupca riaditeľa ÚŠaP SAV
JUDr. Mgr.
Marián
Kropaj
PhD.
vedecký pracovník ÚŠaP SAV
V piatok 20. júna 2014 nás náhle opustil profesor JUDr. Ján Švidroň, CSc., riaditeľ Ústavu štátu a práva SAV. Pán Boh si ho povolal v rozkvete tvorivých síl, len pár dní po dovŕšení dôchodkového veku.
Ján Švidroň sa narodil 15. júna 1952 v Starej Ľubovni v rodine učiteľa. Od roku 1958 žil v Prešove, kde vychodil základnú a strednú školu.
V roku 1976 promoval na Právnickej fakulteUniverzity P. J. Šafárika v Košiciach. Po skončení štúdia sa v právnej praxi stretol s autorským právom. Zakrátko sa ukázalo, že to bola láska na prvý pohľad. Tejto problematike sa začal venovať aj teoreticky, s hĺbkou, ktorá bola len jemu vlastná. Ako podnikový právnik sa ocitol pred úlohou riešiť jeden súdny spor. Vo svojej inauguračnej prednáške neskôr uviedol: "
Premietali sa v ňom aspekty autorskoprávne, hospodárskoprávne a zahraničnoobchodné, s ťažiskom v oblasti autorského práva.
". Začal sa hlbšie zaujímať o právne aspekty tvorivosti a publikoval svoj prvý článok
K právnej problematike spoločných vydaní literárnych diel
(1985). Koncom osemdesiatychrokov spojil svoju vedeckú púť s Ústavom
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).