Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Právna istota v rizikovej spoločnosti: právny pluralizmus v praxi (správa z 26. ročníka Jesennej školy práva)

V dňoch 25. novembra až 3. decembra 2022 sa v hoteli Magnólia v Piešťanoch uskutočnil výročný, v poradí už dvadsiaty šiesty ročník Jesennej školy práva s témou Právna istota v rizikovej spoločnosti: právny pluralizmus v praxi. Jesenná škola práva bola zostavená z trinástich trojhodinových prednášok zameraných na právnu istotu z pohľadu určitého právneho odvetvia alebo disciplíny.
Prvým prednášajúcim bol doc. JUDr. František Cvrček, CSc., z Ústavu státu a práva Akadémie vied ČR v Prahe. Prednášal na tému
Slovné spojenie "právna istota" v právnych textoch
. Prednášajúci je známy svojou zručnosťou prepájať teóriu a exaktné dáta. Takisto to bolo aj so slovným spojením právna istota. Obsahovo zaujímavou časťou jeho prednášky bolo využitie (zneužitie) tohto slovného spojenia v sťažnostiach namietajúcich porušenie základných práv a slobôd na Ústavnom súde Českej republiky. Až 70 percent všetkých sťažností, ktoré obsahovali slovné spojenie "právna istota" vo formulácii: "ide o rozpor s princípom právnej istoty", bolo pre navrhovateľov úspešné. Účastníci sa taktiež mohli dozvedieť o problémoch, ktoré sprevádzajú digitalizáciu zbierky práva.
V popoludňajších hodinách vystúpil s témou
Právna istota v nestabilnej spoločnosti
prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc., ktorý zúčastnených oboznámil s právno-filozofickými základmi pojmu právna istota. Poukázal na to, že dobré právo sa napĺňa aj prostredníctvom princípu právnej istoty. Následne uviedol niekoľko faktorov, ktoré právnu istotu, často úplne zbytočne, oslabujú. V záverečnej časti prednášky sa uskutočnil krátky vedecký dialóg týkajúci sa úrovne vyspelosti práva v historických konotáciách.
Druhý deň sa začal prednáškou prof. JUDr. Juraja Vačoka, PhD., zameranou na
Predvídateľnosť súdneho a správneho rozhodnutia
. Na úvod sa poslucháči oboznámili s problematikou zjednocovania sudcovského rozhodovania na Najvyššom správnom súde. Riešenie nízkej kvality súdnych rozhodnutí a svojvôle pri rozhodovaní bolo identifikované v úprave kariérneho postupu sudcu. Z pohľadu aplikácie práva hrá kľúčovú rolu zvolená výkladová metóda, čo bolo demonštrované aj na praktickom príklade.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).