Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Právny obzor a osobnosť JUDr. Cyrila Bařinku.

Právny obzor a osobnosť JUDr. Cyrila Bařinku.
Prof. JUDr.
Oľga
Ovečková
DrSc.
Ústav štátu a práva SAV, Bratislava.
Pravdepodobne veľkej časti čitateľov, ktorí si všimnú tento príspevok, meno Cyril Bařinka nič nehovorí, ba mnohí sa s ním stretávajú po prvý raz. Je však pravda, že Cyril Bařinka má z pohľadu samotnej existencie, ako aj z obsahového zamerania prvých dvadsiatich rokov časopisu Právny obzor celkom zásadný význam. Od roku 1921 až do roku 1939 bol zodpovedný redaktor časopisu, z toho 16 rokov po boku hlavného redaktora Vladimíra Fajnora. Po celý čas svojho pôsobenia bol jedným z najaktívnejších členov redakcie a výrazným spôsobom formoval zameranie a odbornú úroveň časopisu. Preto si zaslúži, aby sme pri príležitosti storočnice časopisu našim čitateľom pripomenuli nielen jeho osobnosť, ale najmä to, čím sa zaslúžil, že dnes si môžeme pripomínať sto rokov kontinuitnej existencie Právneho obzoru.
JUDr. Cyril Bařinka sa narodil 6. mája 1885 na Morave Slančín - Bohuslavice nad Vláří. Na Slovensko prišiel v roku 1918 ako dôstojník československej armády a pôsobil tu až do roku 1939. Od roku 1919 pracoval v advokátskej kancelárii Emila Stodolu v Bratislave. Bol jedným z iniciátorov myšlienky
založenia Právnickej jednoty na Slovensku
(ďalej len "Právnická jednota"), čo spolu s Emilom Stodolom a Vladimírom Fajnorom aj zrealizovali, a to 12. mája 1920 na ustanovujúcom valnom zhromaždení. Za predsedu bol zvolený Vladimír Fajnor, za podpredsedu Emil Stodola a funkciu konateľa vykonával Cyril Bařinka.
Právnická jednota sa hneď od počiatku uzniesla, že bude vydávať vedecký časopis ako orgán Právnickej jednoty. Za takýto časopis si zvolila
časopis Právny obzor
, ktorého dva ročníky vydal Emil Stodola, ale pre nedostatok finančných prostriedk
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).