Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Prejudiciálna otázka v európskom práve

Prejudiciálna otázka v európskom práve
(správa o seminári a informácia o monografii na danú tému)
Oľga
Ovečková
Seminár na tému
Prejudiciálna otázka v európskom práve: Múdry sa pýta...
sa konal 29. septembra 2011 v Bratislave. Seminár bol venovaný otázkam konania o prejudiciálnej otázke podľa čl. 267 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len "ZFEÚ") s osobitným zreteľom na právnu prax a súdy v Slovenskej republike. Už samotná téma dávala tušiť, že pôjde o zaujímavé a užitočné podujatie.
Uvedenú problematiku prezentoval naslovovzatý odborník prof. JUDr. Ján Mazák, PhD., generálny advokát Súdneho dvora Európskej únie v Luxemburgu. Predtým pôsobil ako predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky a štátny tajomník Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Bol tiež zakladateľom Ústavu európskeho práva na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach. Okrem uvedených funkcií je aj autorom a spoluautorom monografií a a vysokoškolský
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).