Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Rozpomienka na profesora Františka Poláčka.

Rozpomienka na profesora Františka Poláčka.
JUDr.
Milan
Boroš
externý doktorand na Právnickej fakulte Trnavskej Univerzity v Trnave.
Pred šesťdesiatimi rokmi zasiahla akademickú obec na bratislavskej právnickej fakulte smutná správa o úmrtí univ. prof. Františka Poláčka, vtedajšieho vedúceho katedry trestného práva. Pri tejto príležitosti sa pokúsime vrátiť o niekoľko desaťročí späť, aby sme si pripomenuli jeho profesijnú životnú púť.
Prof. JUDr. František Poláček, DrSc., sa narodil v Rokycanoch (Česká republika) dňa 26. júna 1895. Jeho študentské časy boli spojené s Prahou: predprípravu na budúce štúdium na Právnickej fakulte Karlovej univerzity mu poskytovalo akademické gymnázium, ktoré úspešne ukončil v júni 1913.
V priebehu právnického štúdia postupne vykonal štátnu skúšku historickoprávnu (1915), judiciálnu (1917) a štátnovedeckú (1918), čím splnil podmienky ríšskeho nariadenia o rigoróznom poriadku pre fakulty právnych a štátnych vied (nar. č. 57/1872 r. z.) a bol promovaný na doktora práv.
Praktické skúsenosti získaval už počas štúdia, keď na jeho sklonku začal vykonávať súdnu prax na Vrchnom zemskom súde v Prahe. V marci 1920 s veľmi dobrým výsledkom zvládol justičné skúšky a už o mesiac na to bol menovaný výnosom ministerstva za sudcu na Okresný súd v Děčíne.
Děčínska anabáza trvala deväť rokov, po ktorej sa vracia do dobre známeho pražského prostredia. Zastáva tu pozíciu súdneho radcu najprv na okresnom a neskôr aj na krajskom súde. V roku 1935 sa napokon dostáva na Najvyšší súd Československej republiky v Brne.
Postupne vykonáva funkciu súdneho radcu, sudcu, senátneho prezidenta až konečne najvyšší post - prednostu Prezídia Najvyššieho súdu.
So svojimi bohatými praktickými skúsenosťami a znalosťami sa pilne delil
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).