Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Seminár Korupčné prejavy v súdnictve - príčiny, riešenie

Seminár Korupčné prejavy v súdnictve - príčiny, riešenie
Jozef
Vozár
Dňa 26. - 27. mája 2009 sa v Inštitúte vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky - v Omšení uskutočnil seminár Korupčné prejavy v súdnictve - príčiny, riešenie. Seminár pod záštitou ministra spravodlivosti otvorila a účastníkov slávnostne privítala pani štátna tajomníčka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky JUDr. Anna Vitteková.
Príspevkovú časť otvoril Prof. JUDr. Ján Svák, CSc., rektor Bratislavskej vysokej školy práva a zároveň generálny riaditeľ Sekcie edičných činností na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky s príspevkom na tému
Zodpovednosť sudcu za nestranné súdne rozhodnutie.
Korupcia je jav, ktorý vyplýva z chyby v systéme. Negatívne javy v spoločnosti vytvárajú "podhubie" pre korupciu. Platí striktný zákaz kariérneho postupu sudcov.
V príspevku odznel historický exkurz o tom, ako sa postupne oddelila súdna moc od moci výkonnej a rozbor Montesquieho teórie deľby moci (v systéme prezidentskej formy vlády sa vytvoril systém vzájomných bŕzd a rovnováh). Myšlienka oddelenia súdnej moci a výkonnej moci sa prejavila vo vytvorení tzv. sudcovskej rady, čím sa oddelila správa sudcov od správy súdov (správu súdov realizuje výkonná moc - Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky).
Prednášajúci konštatoval, že "najčastejšími porušovateľmi ľudských práv sú sudcovia." Pri sledovaní rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky podľa článku 127 Ústavy Slovenskej republiky možno vysloviť záver, že v 90% prípadov sú porušovateľmi ľudských práv sudcovia. Samotní sudcovia si túto skutočnosť nepriznávajú - tzv. pýcha z moci. Prednášajúci uviedol, že sudcovia rozhodujú v niektorých prípadoch nespravodlivo v nespravodlivom súdnom procese. Ak Ústavný súd Slovenskej republiky vyzve sudcov, aby sa k týmto veciam v
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).