Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Sidak, M., Duračinská, M. a kol. Finančné právo.

Sidak, M., Duračinská, M. a kol. Finančné právo.
1. vydanie. Bratislava: C. H. Beck, 2012, 480 strán
JUDr.
Matúš
Filo
Katedra správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Problematike finančného práva ako jedného z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich právnych odvetví slovenského právneho poriadku bola venovaná publikácia spracovaná pod vedením
doc. Mykola Sidaka, DrSc.
, a
JUDr. Márie Duračinskej, CSc.
Predmetné dielo pod názvom
Finančné právo
vydalo nakladateľstvo C. H. Beck v roku 2012. Členmi autorského kolektívu sú odborníci nielen z právnej teórie, ale aj právnej praxe. Základom pre zostavenie tejto učebnej pomôcky boli preto nielen teoretické vedomosti autorov, ale aj ich skúsenosti z aplikačnej praxe, prednášky určené pre študentov, odbornú verejnosť a ich pôsobenie na akademickej pôde a v iných štátnych inštitúciách. Autori aktívne pedagogicky a vedecky pôsobia na Katedre obchodného, finančného a hospodá
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).