Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Škop, M., ... právo jazyk a příbeh. Praha: Auditotium 2013, strán 182, ISBN 978-80-87284-37-7.

Škop, M., ... právo jazyk a příbeh. Praha: Auditotium 2013, strán 182, ISBN 978-80-87284-37-7.
JUDr.
Eduard
Bárány
DrSc.
Martin Škop patrí aj na Slovensku ku známym autorom právnoteoretických či právnofilozofických diel spadajúcich do široko chápaného smeru právo a literatúra, či skôr právo a umenie. Jeho ostatná kniha je venovaná téme, ktorú ťažko vystihnúť lepšie ako jej názvom. Hľadá a aspoň čiastočne v nej i nachádza odpoveď na otázku, čo môže právu a právnemu mysleniu poskytnúť literatúra a rozprávanie príbehu zvlášť. Nevyhol sa ani úlohám jazyka a (kon)textu v práve, čo ho prirodzene opakovane privádza ku v súčasnosti živej problematike interpretácie. Tu však nejde o tradičnú učebnicovú kapitolu výklad práva, ale o výklad textu.
Len na prvé počutie a pred oboznámením sa so Škopovým textom pôsobí v domácom odbornom prostredí prekvapujúco pojem právna imaginácia, predstavujúci miestami skrytú oporu jeho úvah. Žiaľ, nepokúsil sa vtesnať ho do podoby definície, a tak o jeho chápaní tohto pojmu najviac povie veta: "... (právní) imaginace, plyne z toho, že život človeka má co do činění s obrazy. Vedle světa skutečného existuje svět mentálních obrazů skutečnosti, který je stejně významný a vlivný jako svět skutečný:" (s. 27). Zároveň tu ide o poznávanie práva i jednotlivých právnych noriem v širších kontextoch, ktoré subjekt nemôže nikdy obsiahnuť, a preto si ich časť musí predstaviť. Nadväzuje na legendu americkej radikálnej sociológie Ch. W. Millsovu Sociologickú imagináciu1) a do právnického sveta ho uviedol nestor smeru právo a literatúra J. B. White dielom Právna imaginácia.2)
Recenzovaná publikácia sa okrem Úvodu skladá zo štyroch ďalej bohato členených kapitol. Dopĺňa ju resumé, bibliografia a menný register. Opiera sa o znalosť a pochopenie úctyhodnej relevantnej odbornej a umeleckej spisby.
Úvod
informuje čitateľa, o čom bude kniha, ale obsahuje i tézy či formulácie s vlastnou hodnotou, napr.: "Právo ako spoločenský jav je ukryté v slovách, ktoré tiež nazývame právo
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).