Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Slezáková, A., Šimonová, J., Jedinák, P., Mikloš, P., Magurová, H., Winkler, M., Slezák, P., Nádaský, A., Turčanová, Z., Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve. Komentár.

V apríli 2020 sa na knižný trh dostal prvý komentár k zákonu č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o finančnom sprostredkovaní, ZFS alebo zákon).
Zásadný podiel na príprave kolektívnej publikácie má JUDr. Andrea Slezáková, LL.M., PhD. Už skôr publikovala v prestížnych vedeckých časopisoch Zeitschrift fu¨r Finanzmarktrecht, EASTLEX a Zeitschrift fu¨r Europarecht, Internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung v Rakúsku. Získala štipendiá od DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) a OeAD-GmbH (Österreichischer Austauschdienst). Absolvovala postgraduálne štúdium na Ludwig-Maximilians-Universität v Mníchove a v roku 2007 jej bol udelený titul Master of Laws.
1)
Publikáciu recenzovali doc. JUDr. Ladislav Balko, PhD., doc. JUDr. Mgr. Michal Ďuriš, PhD., Mgr. Silvia Gribová, PhD., Mgr. Ing. Gabriela Majerčíková, LL.M., a JUDr. Peter Pénzeš, PhD., LL.M.
Slovenská právna úprava finančného sprostredkovania a finančného poradenstva je špecifická, keďže spája podmienky na uskutočňovanie predmetného podnikania v sektoroch poistenia alebo zaistenia,
2)
kapitálového trhu, prijímania vkladov, poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov, doplnkového dôchodkového sporenia a starobného dôchodkového sporenia. Od začiatku platnosti a účinnosti ZFS mu "osobitnú pečať vtlačila" európska regulácia. Predovšetkým treba poukázať na transpozície smerníc IDD (Insurance Distribution Directive) a MiFID 2 (Markets in Financial Instruments Directive II).
Komentár k prvej časti zákona o finančnom sprostredkovaní sa venuje genéze vzniku regulácie finančného sprostredkovania a finančného poradenstva, ako aj pozitívnemu a negatívnemu vymedzeniu predmetu právnej úpravy. Pri negatívnom vymedzení ide predovšetkým o tzv. priamu distribúciu, priamy predaj finančných služieb finančnej inštitúcie prostredníctvom jej vlastných zamestnancov a tiež poskytovanie poradenstva prostredníctvom vlastných zamestnancov vo vzťahu k vlastným finančným službám. Zároveň sa možno v prvej časti dozvedieť detailné informácie o jednotlivých kategóriách finančných agentov a výklad k základným pojmom z oblasti finančného sprostredkovania a finančného poradenstva.
V tomto kontexte možno uviesť do pozornosti analýzu vykonanú Mgr. Adamom Nádaským. Uvádza v nej, že ustanovenie § 12 zákona popisuje osobitný subjekt v oblasti finančného sprostredkovania v sektore kapitálového trhu, ktorým je viazaný investičný agent. Právna úprava vzťahujúca sa priamo na viaza
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).