Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Slezáková, A. - Tkáč, P. - Novotná, M., samostatný finančný agent ako dohliadaný subjekt finančného trhu.

Slezáková, A. - Tkáč, P. - Novotná, M., samostatný finančný agent ako dohliadaný subjekt finančného trhu.
Bratislava: Wolters Kluwer, 2016, 147 s.
JUDr.
Milan
Hodás
PhD.
Odborný asistent, Katedra ústavného práva, Právnická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava.
Publikácia sa venuje analýze regulácie ovplyvňujúcej vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta. Mnohé nepriaznivé dosahy a nepredvídaný vývoj v oblasti funkcií finančných inštitúcií vrátane bánk, poisťovní či správcovských spoločností za ostatné roky nabádajú k zvýšenej legislatívnej obozretnosti a pevnému stanoveniu pravidiel pri výkone kontroly fungovania finančných inštitúcií, inštitucionálnych finančných sprostredkovateľov nevynímajúc.
Jeden zo sprievodných znakov finančnej krízy predstavuje odhalenie medzier v systéme regulácie. Ich riešenie patrí medzi azda najväčšie výzvy 21. storočia a dlhodobo ovplyvňuje legislatívu nielen na vnútroštátnej, ale aj na európskej úrovni. Problematika regulácie a dohľadu nad finančným trhom je permanentným objektom záujmu politiky, právnej vedy i praxe. Stúpajúci počet zmlúv o poskytnutí finančnej služby sprostredkovaných samostatnými finančnými agentmi o to väčšmi odôvodňuje poskytnutie právnoanalytického pohľadu na dohľad vykonávaný nad týmto subjektom vo forme monografie.
Možno povedať, že stabilný a integrovaný finančný systém je základom hospodárstva a má nemalý vplyv na homeostázu spoločnosti. Zároveň prispieva k rozvoju a zabezpečuje istý stupeň úrovne jej rozvoja. Zodpovedajúc týmto skutočnostiam je i význam, ktorý prináleží dohľadu nad finančným trhom v každom národnom hospodárstve enormný, a to nielen výlučne z ekonomických, ale i nadväzujúcich sociálnych aj politických hľadísk.
Tému, ktorú si autori zvolili na spracovan
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).