Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Správa z III. slovensko-českých dní daňového práva

             V dňoch 15. - 17. októbra 2019 sa v Košiciach konali III. slovensko-české dni daňového práva pod gesciou Katedry finančného práva, daňového práva a ekonómie tunajšej právnickej fakulty. V rámci tohto významného slovensko- -českého vedeckého podujatia sa okrem spoločného zasadnutia katedier zo slovenských a z českých právnických fakúlt, ktoré zabezpečujú výučbu finančného a daňového práva, uskutočnila aj medzinárodná vedecké konferencia.

             Spoločné zasadnutie katedier finančného a daňového práva zo Slovenska a z Česka sa konalo v prvý deň podujatia a bolo zamerané na implementáciu vedeckých poznatkov z oblasti finančného a daňového práva do výučbového procesu na jednotlivých právnických fakultách.

             Na úvod vedúci katedry prof. h. c. prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc., privítal prítomných zástupcov jednotlivých katedier českých a slovenských právnických fakúlt. Zástupcovia každej katedry podrobne oboznámili prítomných s pôsobením svojich katedier vo výučbe finančného a daňového práva, ako aj so skúsenosťami z prenosu vedeckých poznatkov z týchto právnych disciplín do výučbového procesu. Prítomní zástupcovia katedier konštatovali podobnosť problémov, s ktor

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).