Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Správa z Jesennej školy práva 2015

Správa z Jesennej školy práva 2015
Bc.
Dominik
Fabian
študent Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.
Peter
Gombala
študent Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.
Bc.
Monika
Martišková
študent Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.
Dvadsiaty ročník Jesennej školy práva, ktorého témou bol
Človek v európskej právnej kultúre,
sa po dlhoročnej tradícii presunul do hotela Magnólia v Piešťanoch. Záujem 42 účastníkov a 14 prednášajúcich v dňoch 13. - 21. novembra 2015 o účasť na tomto podujatí je prejavom ich snahy pochopiť lepšie človeka a jeho právne postavenie.
Prvým prednášajúcim bol docent František Cvrček z Ústavu státu a práva AV ČR, ktorý konfrontoval početnosť a výskyt slov "človek/ľud" v českých právnych textoch s ich reálnym a filozofickým významom. Na základe lingvistickej analýzy právnych textov upriamil pozornosť na prekvapivo nízky výskyt slova človek v týchto textoch. Veď právo je o ľuďoch, pre ľudí a od ľudí, no nie? Docent predstavil svoju tézu, že
"V práve nie je jeden človek, ale viac človekov, pričom človek s veľkým "Č" sa vyskytuje minimálne.".
Z analýzy docenta Cvrčka ďalej vyplynulo, že právne texty pracujú s termínom "
človek
" najväčšmi v súvislosti s majetkom a zdravotníctvom, človeka teda považujú za
"majetného pacienta"
. Docent na záver upozornil na potrebu prihliadať na ideologický význam slova človek. To, že dnes človeka "
chápeme ako majetok a pacienta
", ešte neznamená, že to je jediný či najlepší variant chápania človeka.
Popoludňajšia prednáška patrila profesorke Milane Hrušákovej, dekanke Právnickej fakulty UP Olomouc, s témou "Dieťa v práve". Profesorka sa zamerala na postavenie dieťaťa a význam manželstva v právnom poriadku Českej republiky. Po úvodnom predstavení českého rodinného práva profesorka spochybnila hlavný účel manželstva, ktorý v doterajšom ponímaní spočíval najmä v "
založení rodiny a rodičovstve
". Tvrdí, že účelom manželstva v dnešnej dobe je skôr "
vzájomná podpora a pomoc manželov
", čo súvisí aj s novým chápaním manželstva ako ochranného inštitútu matky maloletého dieťaťa. Ako vyzerá v praxi uplatňovanie najlepšieho záujmu dieťaťa? Možno po rozvode účinne chrániť takú právnu hodnotu, akou je maloleté dieťa? Na týchto otázkach postavila profesorka svoju teóriu o nevhodnosti striedavej starostlivosti tak pre maloleté dieťa, ako aj prejeho rodičov.
Rektorka Akadémie PZ Bratislava docentka Lucia Kurilovská prednášala o postupnej humanizácii trestného práva. Je možné účinne humanizovať aj závažn
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).