Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Správa z konferencie Konferencia zo športového práva o rozhodnutí Európskeho súdneho dvora v prípade Bernard

Správa z konferencie Konferencia zo športového práva o rozhodnutí Európskeho súdneho dvora v prípade Bernard
Tomáš
Gábriš
Dňa 29. apríla 2010 sa v priestoroch bruselskej vysokej školy - univerzity (Hogeschool - Universiteit Brussel) konala konferencia organizovaná Európskou iniciatívou pre športové právo a politiku, Inštitútom pre pracovné právo Katolíckej univerzity v Leuvene a Centrom pre športové právo a politiku, s názvom
Prípad Bernard (ESD, C-325/08): Rozsudok a dopad pre športový svet (The Bernard Case (ECJ, C-325/08): Judgment and Impact on the Sports World)
.
Konferencia reagovala na rozhodnutie Európskeho súdneho dvora (ESD) v prípade Olympique Lyonnais proti Olivier Bernard zo 16. marca 2010, ktorým ESD vyriekol, že požiadavka výchovného (tréningovej kompenzácie), ktoré má platiť hráč kolektívneho športu (v tomto prípade profesionálneho futbalu), prípadne zahraničný klub, ktorý s hráčom uzavrie prvú profesionálnu zmluvu v jeho kariére namiesto toho, aby hráč takúto zmluvu podpísal s klubom, ktorý ho vychoval, predstavuje prekážku voľného pohybu zamestnancov (pracovníkov) v rozpore so základnými princípmi práva EÚ. V tomto prípade totiž hráč Olivier Bernard podpísal svoju prvú profesionálnu hráčsku (pracovnú) zmluvu namiesto francúzskeho Olympique Lyonnais s britským Newcastle United.
V tomto prípade ESD uznal, že prekážka voľného pohybu je akceptovateľná, pretože je odôvodnená potrebou motivovať kluby, aby vychovávali mladých hráčov. Súd vyslovil domnienku, že bez umožnenia požadovať výchovné by kluby neboli motivované investovať do výchovy nových hráčov. Súd však zároveň stanovil podmienku, za ktorej je takáto prekážka voľného pohybu hráča (v prípade nezaplatenia výchovného z dôvodu nedostatku financií je totiž hráčovi znemožnené slobodne si zvoliť klub, pre ktorý bude profesionálne hrať, a teda nie je mu umožnený pohyb za prácou do iného členského štátu) odôvodnená. Touto podmienkou je zohľadnenie skutočných nákladov klubu, ktorý hráča vychoval, pri vyčíslení sumy výchovného. ESD však zároveň spresnil, že táto suma musí zohľadňovať náklady na výchovu všetkých nádejných hráčov
(joueur espoir),
ktorí boli spolu s budúcim úspešným profesionálom vychovávaní. Suma sa teda má odvíjať od nákladov vynaložených aj na výchovu hráčov, ktorí nikdy prof
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).