Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Správa z konferencie organizovanej Ústavom štátu a práva Slovenskej akadémie vied "Analýza vývojových trendov v systéme sociálneho zabezpečenia", ktorá sa konala 24. - 25. novembra 2016 v Bratislave.

Správa z konferencie organizovanej Ústavom štátu a práva Slovenskej akadémie vied "Analýza vývojových trendov v systéme sociálneho zabezpečenia", ktorá sa konala 24. - 25. novembra 2016 v Bratislave.
Správa vznikla v rámci riešenia projektru APVV-15-0456.
JUDr.
Ľudmila
Gajdošíková
CSc.
Ústav štátu a práva SAV, Bratislava.
V dňoch 24. - 25. novembra 2016 v Bratislave, v priestoroch Hotela Tatra, sa konala konferencia, ktorú organizoval Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied na tému "Analýza vývojových trendov v systéme sociálneho zabezpečenia" ako súčasť riešenia projektu výskumu a vývoja: APVV-15-0456.
Konferencie so zameraním na sociálne zabezpečenie organizuje Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied v pravidelných dvojročných intervaloch už od roku 1997. Na konferencii sa už tradične zúčastnili odborníci na sociálne zabezpečenie z rôznych vedných disciplín, zástupcovia a reprezentanti z teórie a praxe. Akademickú obec okrem zástupcov z Slovenskej akadémie vied (Ústavu štátu a práva a Sociologického ústavu) reprezentovali pedagogicko - vedeckí pracovníci z Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty Trnavskej univerzity, Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Početné zastúpenie mal tradične Najvyšší súd Slovenskej republiky. Zo štátnych orgánov sa na konferencii zúčastnila podpredsedníčka a sudkyňaÚstavného súdu Českej republiky, zástupcovia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ako aj Inštitútu pre výskum práce a rodiny, zástupcovia Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky a Kancelárie verejného ochrancu práv Slovenskej republiky. Už tradične svojho zástupcu mala aj Konfederácia odborových zväzov. Účasť na konferencii prijali aj ďalší odborníci z oblasti sociálneho zabezpečenia pôsobiaci tak vo verejnoprávnej, neziskovej, ako aj v súkromnoprávnej sfére.
Odborným garantom konferencie bola JUDr. Ľudmila Gajdošíková, CSc., a organizačným garantom konferencie bola JUDr. Tatiana Weissová, obe z Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied.
Témami na konferencii boli predovšetkým identifikácia vývojových trendov sociálneho zabezpečenia, systémovosť sociálneho zabezpečenia, realita a reálnosť stability sociálneho poistenia, valorizačné a zvyšovacie mechanizmy dávok sociálneho zabezpečenia, udržateľnosť úrovne sociálneho zabezpečenia a možnosti jej zvyšovania, zdrojové krytie (financovanie) sociálneho zabezpečenia, špecifiká sociálneho zabezpečenia rodiny, starých ľudí, ťažko zdravotne postihnutých, zdravotné poistenie ako súčasť sociálneho zabezpečenia, ako aj súdna ochrana sociálnych práv.
Konferenciu otvoril doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc., riaditeľ Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied. Vo svojom príhovore opakovane pozitívne zhodnotil tradíciu organizovania konferencií Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied takto orientovaných na sociálne zabezpečenie, ktoré sú o
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).