Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Správa z konferencie organizovanej Ústavom štátu a práva Slovenskej akadémie vied Sociálne zabezpečenie: Doterajšie výsledky a perspektívy, ktorá sa konala 4. a 5. novembra 2010 v Bratislave

Správa z konferencie organizovanej Ústavom štátu a práva Slovenskej akadémie vied Sociálne zabezpečenie: Doterajšie výsledky a perspektívy, ktorá sa konala 4. a 5. novembra 2010 v Bratislave
JUDr.
Ľudmila
Gajdošíková
CSc.
odborná garantka konferencie
V dňoch 4. a 5. novembra 2010 sa konala konferencia, ktorú organizoval Ústav štátu a práv Slovenskej akadémie vied na tému
Sociálne zabezpečenie: Doterajšie výsledky a perspektívy.
Konferencie so zameraním na sociálne zabezpečenie organizuje Ústav štátu a práv Slovenskej akadémie vied v pravidelných dvojročných intervaloch už od roku 1997. Táto konferencia sa konala v čase, keď sa završuje 20 rokov reformy sociálneho zabezpečenia v Slovenskej republike.
Na konferencii sa už tradične zúčastnili odborníci na sociálne zabezpečenie z rôznych vedných disciplín, zástupcovia a reprezentanti z teórie a praxe. Akademická obec okrem zástupcov z ústavov spoločenských vied Slovenskej akadémie vied (Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied a Prognostický ústav Slovenskej akadémie vied) reprezentovali pedagogicko-vedeckí pracovníci z Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty Trnavskej univerzity, Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty verejnej správy Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Akadémie Policajného zboru, početné zastúpenie mal tradične Najvyšší súd Slovenskej republiky.
Zo štátnych orgánov sa na konferencii zúčastnili zástupcovia Národnej rady Slovenskej republiky a Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky; svojho zástupcu mali aj Sociálna poisťovňa, ako aj súkromný sektor; dlhodobý spoluorganizátor konferencie v oblasti sociálneho zabezpečenia - nadácia Fridricha Eberta - sa taktiež na konferencii zúčastnil. Účasť na konferencii prijali aj ďalší odborníci z oblasti sociálneho zabezpečenia. Odbornou garantkou konferencie bola JUDr. Ľudmila Gajdošíková, CSc., a organizačnou garantkou konferencie bola JUDr. Tatiana Weissová, obe z Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied.
Témy na konferencii zahŕňali v rámci dvadsaťročného vývoja transformácie sociálneho zabezpečenia skúsenosti z uplatňovania nového zákona o sociálnom poistení, výhody a riziká viacpilierovosti v sociálnom poistení, perspektívy sociálneho poistenia vzhľadom na sociálno-ekonomické možnosti štátu a demografický vývoj obyvateľstva, limity garancie štátu v sociálnom zabezpečení, modely sociálnej ochrany s osobitným zreteľom na rodinu a riešenie hmotnej a sociálnej núdze najviac ohrozených skupín obyvateľstva, postavenie ťažko zdravotne postihnutých v sociálnom zabezpečení, organizačné (inštitucionálne) zastrešenie sociálneho zabezpečenia, sociálnu spravodlivosť v sociálnom zabezpečení, súdnu ochranu nárokov v sociálnom zabezpečení, sociálne zabezpečenie Slovenskej republiky v kontexte medzinárodného a európskeho práva a každý sa mohol vyjadriť k aktuálnym otázkam sociálneho zabezpečenia.
Konferenciu otvoril zástupca riaditeľa Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied
JUDr. Jozef Vozár, CSc.
, ktorý vyzdvihol tradíciu organizovania takto tematicky orientovaných konferencií Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied, ktoré prispievajú k odbornému obohateniu úča
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).