Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Správa z konferencie Právo a ekonómia - výzvy a príležitosti.

Správa z konferencie Právo a ekonómia - výzvy a príležitosti.
Mgr.
Viktória
Marková
Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.
Mgr.
Olexij M.
Meteňkanyč
Katedra teórie práva a sociálnych vied, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.
V priestoroch Právnickej fakulty Univerzity Komenského sa dňa 20. októbra 2017 konala medzinárodná vedecká konferencia s názvom Právo a ekonómia - výzvy a príležitosti, ktorá bola organizovaná Katedrou teórie práva a sociálnych vied v spolupráci s Katedrou trestného práva, kriminológie a kriminalistiky. Konferencia bola venovaná v súčasnosti veľmi aktuálnej interdisciplinárnej problematike - vzťahu práva a ekonómie. Po otvorení konferencie prodekanom fakulty, doc. JUDr. Tomášom Strémym, PhD., prebiehali rokovania v dvoch sekciách - 1.) Kritické analýzy práva: od marxizmu po behaviorálnu ekonómiu v práve a 2.) Ekonomické a právne aspekty korupcie.
Prvá sekcia
Kritické analýzy práva: od marxizmu po behaviorálnu ekonómiu
Táto sekcia bola rozdelená do troch častí, pričom ústrednou témou všetkých bola kritická analýza práva, a to jednak z pohľadu ekonomickej či behaviorálnej analýzy, ako aj z pohľadu rôznych iných kritických prístupov k právu.
Prvú časť prvej sekcie s názvom Ekonomická analýza práva moderoval JUDr. Tomáš Mészáros, PhD. Konferenciu otvoril prvým príspevkom
prof. Ing. Josef Šíma, Ph.D.,
z vysokej školy CEVRO Institut na tému
Spor o povahu vztahu medzi ekonomií a právem
, pričom poukázal na množstvo rôznych ekonomických teórií aplikovateľných aj na právo vrátane ich predstaviteľov (R. Posner, R. Coase, predstavitelia rakúskej školy atď.). Druhý príspevok v tejto časti predniesol
doc. JUDr. Vieroslav Júda, PhD.,
z Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na tému
Vplyv ekonomiky na právo v sovietskej právnej vede v 1. polovici 20. storočia
. Dôraz bol kladený na teórie sovietskych predstaviteľov právnej vedy - Jevgenija Pašukanisa a Peterisa Stučku - a ich ponímanie práva v rámci marxistickej teórie. Ako tretia prezentovala príspevok
doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc.,
z Právnickej fakulty Univerzity Karlovy v Prahe, jej téma znela
Ekonomická analýza práva rakouské školy s přihlédnutím k právu hospodářské soutěže
. V centre tohto príspevku stála problematika hospodárskej súťaže až po súčasnú antimonopolnú reguláciu a jej ponímanie z pohľadu niektorých predstaviteľov rakúskej školy práva. Posledné dva príspevky prvej časti moderoval doc. JUDr. Vieroslav Júda, PhD., a predniesli ich zástupcovia Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave:
Mgr. Matej Mlkvý, PhD., LL.M.,
na tému
Východiská ekonomickej analýzy rímskeho práva
, a
JUDr. Branislav Fábry, PhD.,
s p
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).